ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จนมุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จนมุม*, -จนมุม-

จนมุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนมุม (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
English-Thai: HOPE Dictionary
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flee to the wallการฆ่าเพราะจนมุม (เพื่อป้องกันตัว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stalemateภาวะจนมุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since it's terminal, I guess I can make an exception.จนมุมจนได้ ครั้งนี้ฉันคงหาข้อแก้ตัวไม่ได้แล้ว
We'll be cornered down there.เราจะจนมุมอยู่ข้างล่าง
What if you do got me boxed in... and I gotta put you down?ถ้าคุณไล่กวดผมไปจนมุม ผมก็จะต้องเก็บคุณ
You're never really done for as long as you got a good story and someone to tell it toคนเราไม่มีวันจนมุม ตราบใดที่ยังมีเรื่องดีๆ มีคนไว้เล่าให้ฟัง
You're never really done for... as long as you've got a good story and someone to tell it to" คนเราไม่มีวันจนมุม " " ตราบใดที่ยังมีเรื่องราวดีๆ " " มีคนเอาไว้เล่าให้ฟัง "
Cut off its retreat. And when you three have it trapped,ตัดทางหนี และเมื่อแก3คนต้อนมันจนมุมแล้ว,
You always use that line when you're cornered.เธอก้เอาแต่อ้างอย่างนี้เสมอ เวลาจนมุม
You're the one bein' chased. You don't get to ask questions.แกจนมุมแล้วไม่ต้องถาม ลงมาจากราวซะ
I won't let Kira go free, he drove me into a corner.ชั้นไม่ปล่อยให้คิระเป็นอิสระ เค้าต้องจนมุม
20 large says this thing ends with the pigs making that punk eat lead.เงิน 2 หมื่นของฉันบอกว่า เจ้านี่ต้องจนมุม และถูกตำรวจจับ คิดว่าไง?
They have the shooter cornered in an apartment building downtown.พวกเค้าต้อนมือปืนจนมุมในตึกในเมืองแล้ว
Gotta take her to the edge of the cliff.เราต้องต้อนเธอให้จนมุม
And dont test me, cause I will run you over.และอย่าลองดีกับผม เพราะผมจะต้อนจนกว่าจะจนมุม
You're comparing our relationship to the Titanic? But P.S.,that was a very romantic movie.คุณเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเรา กับเรือไททานิเนี่ยนะ จนมุมแล้ว สู้เขาหน่อย ไม่ ไม่ ไม่ใช่เลย
You know, you had her cornered.รู้มั้ย เธอจนมุมแล้วล่ะ
If we don't do something, Junpyo is sure to be cornered.จุนพโยถูกต้อนจนมุมทำอะไรไม่ได้เลย
So, look, we corner it and then we grill it, right?งั้น ฟังนะ เราให้มันจนมุมแล้วก็ย่างมันเลย มันไม่โหดร้ายไปรึไง?
Becker, get down here.เบคเกอร มาที่นี่ เราต้องทำให้เขาจนมุม เขาได้ที่ไปแล้ว
But there's no chance of holding it here. It's too dangerous.โอเค เราทำให้มันจนมุมแล้ว แต่ไม่มีโอกาสจับมันได้เลย มันอันตรายเกินไป
But you should know, nobody puts Jenny in the corner.แต่เธอควรรู้ไว้นะ ไม่มีใครทำให้เจนนี้จนมุมได้
Okay, you got me there, but you're wrong about this!ฉันจนมุมแฮะ แต่นายคิดผิดเรื่องนี้
I think he's got me.คิดว่าเขาต้อนฉันจนมุม
Get him in his weak spot.- ทำให้เขาจนมุมด้วยจุดอ่ีอนของเขา
I'm cornered. What do I do?ฉันจนมุมแล้ว ฉันจะทำยังไง?
He'd have a plan if he got cornered.เขามีแผน หากเขาจนมุม
If this guy's feeling cornered, all bets are off.หากคน ๆ นี้ถูกต้อนจนมุม เขาจะเสี่ยงทำทุกอย่าง
All right, you've got me. Make it fast.โอเค แกทำข้าจนมุมแล้ว จะฆ่าข้าก็ให้มันไวๆหน่อยนะ
You put her in the corner with a dirty trick.คุณทำให้เธอจนมุม ด้วยวิธีสกปรก
Don't drive people into a corner like that.อย่าต้อนชั้นให้จนมุมอย่างนี้สิ
Hold on, you're thinking of going there?เราต้อนเขาให้จนมุมได้ เดี๋ยวก่อน นายคิดจะไปถึงบ้านเลยเหรอ
What do you do when cornered by a bear?จะทำยังไงเมื่อเธอจนมุมจากหมี
Maybe if emily and I cornered caleb--บางทีถ้าเอมิลี่กับฉันต้อนเคเล็บให้จนมุม...
She has backed me into a corner again, with one way out... her way.เธอทำผมจนมุมอีกครั้ง มีทางออกทางเดียว ทางออกของเธอ
So when I saw you cornered and alone, I thought:ตอนที่ฉันเห็นนายจนมุมอยู่คนเดียว ฉันก็คิดว่า..
You know, before you came, I was trapped.รู้ไหมก่อนที่เธอจะมา ฉันจนมุม
Yeah, I know, but chasing her, dragging her to the back of the bus, it felt so real.ไม่ลืมหรอกน่า แต่ที่ฉันไล่ล่าอัลลิสัน แล้วตะครุบเธอไปจนมุมรถบัสนั่น โคตรสมจริงเลย
Because we weren't sure. Then we had him cornered --เพราะเราไม่แน่ใจ และเราก็ต้อนเขาจนมุมได้---
You got me. Yep.ต้อนซะจนมุมเลยนะ แน่อยู่แล้ว
Look at this. You think you've got me cornered?ดูสิ, เธอคิดว่าฉันจะจนมุมได้ง่ายๆงั้นเหรอ?
I should've never backed you into a corner like that.ฉันคิดว่าเธอต้องการให้ฉันจนมุม

จนมุม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จนมุม
Back to top