ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่อริ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่อริ*, -คู่อริ-

คู่อริ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่อริ (n.) enemy See also: antagonist, adversary, foe Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี
English-Thai: HOPE Dictionary
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
win(วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ, See also: winnable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, fuckin' Carmine Scarpaglia. That guy used to beat the shit out of me in kindergarten.ไอ้คาร์ไมน์ สการ์ปักเลียคู่อริเก่าชั้น สมัยอนุบาล
While I'm at it, why not just shoot my buddy, take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe and join the National Guard?ยึดบริษัทซะแล้วยกให้คู่อริขึ้นราคาน้ำมัน ฆ่าเด็กทิ้ง สูบกัญชาแล้วร่วมกับ กองกำลังแห่งชาติ
You sure you're supposed to be dancing on enemy territory like this?เธอแน่ใจแล้วหรอ เธอเป็นคนที่คิดว่าการเต้นกับคู่อริ คือสิ่งที่ชอบที่นี่
A list, please. His recent opponents.ช่วยรวบรวมรายชื่อ คู่อริเร็วๆนี้ให้ด้วย
A breadcrumb trail.เป็นอุบายจากคู่อริเหนือเมฆ เปลี่ยนเส้นทางได้แล้ว ผู้หมวด
Dr. Curtis Miller, a long-time opponent of the WilPharma research facility was arrested and charged with obstruction of business and issuing threats to proponents of WilPharma's ex...ดร.เคอรติส มิลเลอร์ ศัตรูคู่อริมานานของวิลฟาร์มาร์ ได้ถูกจับกุมแล้วในข้อหาขัดขวางการทำงาน และข่มขู่ผู้สนับสนุนวิลฟาร์มา...
Do you know if your ex-wife and her husband have any enemies?คุณรู้มั๊ยว่าภรรยาเก่า และ สามี มีคู่อริมั๊ย
Other times, old opponents resurface to raise the stakes...ในเวลาบางครั้ง คู่อริเก่าได้กลับมาเพื่อจะยกระดับตัวเองแต่ไม่ได้ผล
It's nice to know. Mm-hmm, mm-hmm. People from opposite sides often have good relationships.ขอบคุณค่ะ สตวร์ท ดีใจที่ได้รู้ ฝ่ายที่เป็นคู่อริ
But we can't attribute it to any one of our enemies.โดยที่เรา ไม่ต้องทำมันกับ คู่อริของเรา
Well, your son was just gunned down, maybe by a rival gang.ก็ลูกชายคุณเพิ่งถูกยิงตาย อาจจะเป็นฝีมือแก๊งค์คู่อริ
You have any enemies?คุณมีคู่อริที่ไหนรึเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่อริ
Back to top