ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุกเข่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุกเข่า*, -คุกเข่า-

คุกเข่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุกเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อเข่า, ยอตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
flop(ฟลอพ) {flopped,flopping,flops} v.,n. (การ) ล้มลงอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่มีเสียงดัง) ,ล้มเหลว,เปลี่ยนข้างอย่างกะทันหัน,เปลี่ยนอย่างกะทันหัน,ตีปีกดัง,กระโดด,คุกเข่า,เดินลงส้นหนัก,เข้านอน., Syn. thud
kneel(นีล) vi. คุกเข่า,คุกเข่าลง., See also: kneeler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
kneel(vi) คุกเข่าลง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kneelingการคุกเข่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
kneel (vi.) คุกเข่า
fall down (phrv.) คุกเข่าทำความเคารพ Syn. drop through, fall down on, fall flat, fall through
drop to (phrv.) คุกเข่าลง Syn. drop down
kneel down (phrv.) คุกเข่าลง
fall at (phrv.) คุกเข่าลงต่อหน้า Syn. fall down
go down (phrv.) คุกเข่าลงมา Syn. get down
kowtow (vi.) คุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น See also: คุกเข่าคำนับ
genuflect (vi.) คุกเข่าหรือโค้งทำความเคารพ Syn. bow, kneel
kowtow to (phrv.) คุกเข่าให้ See also: โค้งตัวให้, ก้มตัวให้
kneel (n.) การคุกเข่า
kowtow (n.) การคำนับแบบจีนโดยคุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jokainen aseistettu mies, tai sellaista kantamaan kykenevä - polvistukoon!ทุกคนที่ถืออาวุธและใช้มันเป็น, คุกเข่า !
Yeah, kneel properly. Put your hands together. That's good.ใช่เลย คุกเข่า เอามือประสานกันไว้ นั่นแหล่ะๆ
Damn it, get down! On your knees!แม่งเอ้ย คุกเข่า คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้
On your knees. You too. On your knees.พิงไปที่กำแพง คุกเข่า คุณด้วย
Get on your knees! Put your hands on your hand!คุกเข่า ยกมือขึ้นให้เห็น
On your knees. Hands behind your head.คุกเข่า วางมือไว้บนหัว
Bend the knee or suffer the fate of all traitors.คุกเข่า หรือ ทุกข์ทรมาณ ด้วยโชคชะตาแห่งผู้ทรยศ
Kneel down. Face the wall.คุกเข่า หันหน้าเข้าผนัง
Kneel. What have you done to Hatsumomo?คุกเข่า เจ้าไปทำอะไรให้ ฮัสสุโมโม
On your knees. Put your hands on your head.คุกเข้า เอามือไว้บนหัว
Bend the knee, I promise you mercy.คุกเข่า แล้วข้าสัญญาจะเมตตา
Kneel and live.คุกเข่า แล้วรอดชีวิต
Scrape up my knee like other girls canคุกเข่า-ถูไถ ได้เหมือนกับหญิงทั่วไป
Are you proposing already, yank?คุกเข่าขอแต่งงานซะแล้วเหรอคะ?
Get on your knees next to your boyfriend.คุกเข่าข้างๆ แฟนเธอนั่นล่ะ
On your knees! -I'm gonna have a look.คุกเข่าซ่ะ อย่าตุกติกน่ะเว้ย
Get down on one knee.คุกเข่าด้วยนะตอนขอ ผู้หญิงชอบ
Kneel before your king.คุกเข่าต่อหน้ากษัตริย์เจ้า
Kneel before me. Lay your sword at my feet.คุกเข่าต่อหน้าข้า วางดาบเจ้าที่เท้าข้า
Kneel before Kal-El.คุกเข่าต่อหน้าคาลเอล
Kneeling on the ground, placing a pillow behind the head.คุกเข่าบนพื้น วางหมอนข้างหลังศีรษะ
Now! Get on you knees!คุกเข่าลง คุกเข่าลงสิ
Get on your knees, put your hands on your head.คุกเข่าลง ชูมือเหนือศีรษะ
On your knees! On the floor!คุกเข่าลง ตรงนั้นแหละ
Get on your knees! Do it now! Do it now!คุกเข่าลง ทำตามเดี๋ยวนี้ ทำเดี๋ยวนี้
Down on your knees, hands behind your head.คุกเข่าลง ประสานมือไว้ที่ท้ายทอย
Get on your knees. Put your hands on your head.คุกเข่าลง ประสานมือไว้บนหัว
Down on the ground, hands on your head right now.คุกเข่าลง วางมือไว้ที่ศรีษะเดี๋ยวนี้
No Greendale student can be allowed to win this game.คุกเข่าลง ห้ามมีนักศึกษากรีนเดลคนไหน ชนะเกมนี้ได้
On your knees,son.คุกเข่าลง เจ้าลูกชาย
On your knees raise your handsคุกเข่าลง แล้วยกมือขึ้น
Get on your knees. Put your hands on your head. Connor?คุกเข่าลง แล้วเอามือวางไว้บนหัว คอนเนอร์
Get down on your knees right now!คุกเข่าลง! / เดี๋ยวนี้!
Put some eyes up on that ridge.คุกเข่าลง! จับตาดูบนสันเขา
Get on the fucking floor.คุกเข่าลงกลับพื้น เดี๋ยวนี้
Get on the floor, John.คุกเข่าลงกับพื้น จอห์น
Get down on the ground. Put your hands behind your head!คุกเข่าลงบนพื้น ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
Get on your knees and we'll pray it all away.คุกเข่าลงสิ\แล้วเราจะสวดมนต์ไล่ความกลัวไปด้วยกัน
To kneel before the bones of Mary Magdalene..คุกเข่าลงหน้าโครงกระดูกของแมรี่ แมคดาเลน
Kneel before the Demon's head.คุกเข่าลงเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้นำปีศาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุกเข่า
Back to top