ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดไม่ออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดไม่ออก*, -คิดไม่ออก-

คิดไม่ออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดไม่ออก (v.) be thoughtless See also: have no idea
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where you're from, what I've done...แต่ผมยัง... คิดไม่ออก ว่าที่อยากจะให้ผม เอ่อ...
Unable to sleep or think. He can't work.นอนไม่หลับ คิดไม่ออก ทำงานไม่ได้
Maybe she told me where she'd be and I just forgot about it.คิดไม่ออกจริงๆ มิ โฮ น่าจะบอกกันบ้างว่าจะไปไหน
I can find out where they're going by counting their footsteps.คิดไม่ออกว่าพวกเขาไปที่ไหนกัน จากการนับเสียงเท้า.
Never figure out how she got her hands on the bottle.คิดไม่ออกว่ามันไปอยู่ในมือเธอได้ยังไง
Can't figure out what to do?คิดไม่ออกหรอว่าจะทำไงดี
I have no idea how her mood swings work.คิดไม่ออกเลย ทำไมอารมณ์เธอถึงขึ้นๆลงๆ
I have no idea, except you got a grown Mn walking around with a golden feather in his pocket.คิดไม่ออกเลย ยกเว้นนายจะได้ตัวผู้ชาย ที่เดินอยู่ โดยมีขนนกทองคำที่กระเป๋า
Couldn't figure out a way to stay married without a war to fight.คิดไม่ออกเลยจริงๆ ว่าจะ แยกชีวิตแต่งงานออกจากสงครามได้ยังไง
Can't think of a more appropriate way to spent my last moments as * of person.คิดไม่ออกเลยนะว่าจะมีทางไหนที่ดีกว่า ใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับคนแบบนาย
I can't imagine the government just handing out money and not--คิดไม่ออกเลยว่ารัฐบาลให้เงินเขาแล้วไม่ได้...
CLEA: Can't imagine Sheri will be too pleased.คิดไม่ออกเลยว่าเชรี่ จะดีใจขนาดไหน
Can't imagine what it's like in there...คิดไม่ออกเลยว่าในนั้นจะมีอะไรบ้างน๊า~
Figured out how that lentil she calls a brain works?คิดไม่ออกเหรอว่าสมองเท่าเม็ดถั่วของเธอคิดยังไง
In fact, I can't think of anything that's more important.ที่จริง ฉันคิดไม่ออกเลย ว่ามีอะไรที่สำคัญกว่านั้นอีก
Jerry, for some reason that I can't even begin to fathom you really believe all this stuff, don't you?ไม่รู้ว่าสาเหตุใด ฉันคิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นยังไง คุณเชื่อเรื่องพวกนี้จริง ๆ ใช่มั้ย
But I just can't figure out why.ฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าทำไม
I couldn't imagine shooting uncle Rege.แต่ผมคิดไม่ออกเลยว่า จะยิงลุงริจลงได้ไง
I can't figure out why Mr. Colosimo was there so early that day.ผมคิดไม่ออกว่า ทำไมวันนั้น คุณ.โคโลสิโม่ ถึงมาแต่เช้า.
I can't imagine who you mean.ฉันคิดไม่ออกเลยว่าคุณหมายความถึงใคร
You can't breathe. You can't think.หายใจไม่ออก คิดไม่ออก
Unsolved problem at the time.ตอนที่ยังคิดไม่ออกนั้น
The world had changed, and I had no idea how to find him... there was always the chance... he'll see one of my films.เราจะได้พบกันอีกครั้ง. โลกเปลี่ยนไป, และฉันก็คิดไม่ออกว่าจะหาเขาได้ยังไง... มีโอกาสอยู่เสมอ...
Neither could my ancestors.บรรพบุรุษของข้าก็คิดไม่ออกเหมือนกัน
Now I don't have the slightest fucking idea who you are.ตอนนี้ฉันคิดไม่ออก ว่าเธอเป็นใคร
Still haven't figured it out?ยังคิดไม่ออกใช่มั้ย?
Couldn't you figure it out that it was a trap?นายคิดไม่ออกเหรอ ว่านั่นเป็นกับดัก?
That's why you betrayed yourself by going to Brad. Why didn't you figure this out?ทำไมคุณคิดไม่ออก ทำไมไม่พาผมมาที่นี่
I can't even begin to describe how much I would love not to go to prison.ผมคิดไม่ออกว่า ไม่อยากติดคุกมากแค่ไหน.
Uh, no, sir. I just can't think of one... right now.เอ่อ ไม่ครับ เพียงแค่ ผมคิดไม่ออกตอนนี้
And he still can't figure out how on earth they could've caught him!แล้วเขาก็ยังคิดไม่ออกว่า พวกนี้รู้ว่าเป็นเขาทำได้ไง
I can't figure it out.- ผมรู้ แต่ผมคิดไม่ออก
I can't imagine which constitution you're referring to.ผมคิดไม่ออกว่ารัฐธรรมนูญข้อไหนกัน ที่คุณอ้างถึง
Look, I don't know what to think.ฟังนะ ผมคิดไม่ออกว่าเพราะอะไร
I didn't even think about what I want to become.ฉันคิดไม่ออก ว่าฉันให้มันเป็นยังไงดี
You know why I needed to file those motions, but I have no idea why you needed to transfer me.รู้ไหมครับทำไมผมถึงทำตัวดี แต่ผมก็คิดไม่ออกอยู่ดีว่าทำไมท่านจำเป็นต้องย้ายผมไป
I cannot think of anyone better than you.ฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะมีใครเหมาะสมไปกว่านาย
You know I don't know what he'd do without you.ไม่รู้สิ คิดไม่ออกเลยว่า พ่อจะเป็นไงถ้าไม่ได้คุณช่วย
My God, you have no idea.พระเจ้า เธอคิดไม่ออกเหรอ
I had no idea anything was wrong.ฉันคิดไม่ออกเลยว่ามีอะไรผิดปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดไม่ออก
Back to top