ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำกล่าวหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำกล่าวหา*, -คำกล่าวหา-

คำกล่าวหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำกล่าวหา (n.) charge See also: accusation, complaint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
I really do believe that particular accusation has been fairly discredited as a serious accusation.ผมเชื่อว่าคำกล่าวหานั้น (เออร์วิง วลาดอสกี-เบอร์เกอร์ รองประธานไอบีเอ็ม) คงไม่มีใครเชื่อถือจริงจัง
I think we let her off easy financially, provided she admits that she had no basis for her accusations.เสนอเงินให้เธอ ทำให้ดูเหมือนว่าเธอยอมรับว่าคำกล่าวหาเธอไม่มีมูล
Oh, I am offended by that accusation.ฉันไม่ยอมรับคำกล่าวหา
The rumor that I was threatened into this production is completely false.ไม่มีใครแบล๊คเมล์ผมหรือพยายามที่จะบังตับ ให้ผมเข้าร่วมแสดง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ทุกคำกล่าวหานั่นล้วนแต่ไม่เป็นความจริง
What... this is just hearsay.นี่เป็นแค่คำกล่าวหานะ
You will withdraw these filthy accusations.เจ้าจะต้องถอน คำกล่าวหาสกปรกนี้
Tell me, if the vile allegations against my brother and sister are true, do you think it will make Jaime more likely to kill you or less likely?บอกข้ามา หากคำกล่าวหาทุเรศ เกี่ยวกับพี่ชายและพี่สาวข้า นั่นเป็นความจริง
I don't like your accusation.ฉันไม่ชอบคำกล่าวหานั้นนะ
He might have checked out clean, but I know that kid's full of shit.เขาอาจจะไม่เป็นอย่างคำกล่าวหา แต่ฉันรู้ว่าเขาโกหกเก่ง
Everything that could've exonerated my fatherทุกๆอย่างที่ อาจทำให้พ่อของฉันพ้นจากคำกล่าวหา
I found this at the crime scene and I slipped it my pocket when the detective wasn't looking in case it's an important clue and could clear my name if they charge me.ฉันเจอนี่ในที่เกิดเหตุ แล้วฉันก็แอบเอามันมา เพื่อที่ฉันจะได้เคลียร์คำกล่าวหาพวกนั้น.
Just a small hearing to determine whether the charges against Loras have merit, which I'm sure they don't.แค่อยากถามสักหน่อย ว่าคำกล่าวหาลอรัสมีมูลไหม ซึ่งข้ามั่นใจว่าไม่มี
How do you respond to these charges against your brother?ท่านคิดอย่างไรต่อคำกล่าวหาต่อน้องชาย?
Well, Daddy was a psychopath, Frank. I mean, that's hardly an unfair slur.ก็พ่อเป็นโรคจิตจริงๆ แฟรงค์ นั่นแทบไม่ใช่คำกล่าวหาที่ผิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำกล่าวหา
Back to top