ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอด*, -คอด-

คอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอด (adj.) narrowed See also: constricted Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว
คอดกิ่ว (adj.) compressed See also: condensed, contracted, constricted, deflated Syn. คอด
English-Thai: HOPE Dictionary
caudillo(คอดีล'โล) n. ผู้นำประเทศ,ผู้นำ
codlingn. ลูกปลาคอด
codliver oiln. น้ำมันตับปลา (มักทำมาจากปลาคอด)
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต
gynecocracy(จินนะคอด'ระซี) n. การปกครองโดยผู้หญิง,รัฐบาลที่ ปกครองโดยผู้หญิง., See also: gynecocrat n. gynecratic adj.
haddock(แฮด'ดัค) n. ปลาคอดชนิดหนึ่ง
isthmus(อิส'เมิส) n., คอคอด,ส่วนเชื่อมต่อ., See also: isthmic,isthmoid adj. isthmian,adj. -pl. isthmuses,isthmi
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.
orchardist(ออร์'เคอดิสทฺ) n. ผู้ดูแลสวนผลไม้,เจ้าของสวนผลไม้,ผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ผล
peas(e) cod (พีซ'คอด) n. ผักถั่ว
telophaseเป็นระยที่ห้าซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย เมื่อโครโมโซม 2 กลุมที่แยกออกจากกันนั้นหยุดเคลื่อนที่ไซโตปลาสซึมจะคอดเข้าแล้วแบ่งเป็นสองส่วนเรียกว่า cytokinesis ทำให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้น 2 เซลล์เกิด nuclei อันใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอด
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
isthmus(n) คอคอด
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
waist(n) เอว,ส่วนที่คอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cervix๑. คอ๒. คอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix uteri; neck, uterine; neck of the womb]๓. ส่วนคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constrictตีบ, คอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constrictionส่วนคอด, รอยคอด [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isthmusส่วนคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neckส่วนคอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stricture๑. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stenochoria; stenosis]๒. ส่วนตีบ, ส่วนคอด, รอยคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throatคอคอด [มีความหมายเหมือนกับ venturi ๑] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cauda Equinaคอดาอีควินา;คอดาอีไควนา,ไขสันหลัง;คอดาอีไควนา [การแพทย์]
Buddy Squatsขี่คอดันขึ้น [การแพทย์]
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
Isthmusส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส [การแพทย์]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
basque (n.) ชุดชั้นในยาวตั้งแต่อกถึงต้นขาและรัดเอวจนคอดกิ่ว Syn. corset
cod (n.) ปลาคอด Syn. codfish
codfish (n.) ปลาคอด
isthmus (n.) คอคอด
lynch (vt.) ฆ่าแขวนคอด้วยอำนาจศาลเตี้ย See also: ลงประชาทัณฑ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they can't swim here they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island.ถ้าว่ายนํ้าที่นี่ไม่ได้... คนเขาก็ไปว่ายกันที่หาดเคปคอด เเฮมป์ตันส์ หรือลองไอส์เเลนด์
When I was 12 years old, my father got me a boat and I went fishing off of Cape Cod.ตอนผมอายุ 12 พ่อผมซื้อเรือให้ผม เเล้วพาผมไปตกปลานอกเคป คอด
Multiple traumas, spleen, liver, lung, flail chest, left neck of femur, renal shutdown.หลายชอกช้ำ, ม้าม, ตับ, ปอด ไม้ตีพริก หน้าอกลำคอด้านซ้ายของ กระดูกปิดการทำงานของไต
Steamed whole cod, bite-size meatballs...ปลาคอดนึ่งทั้งตัว ลูกชิ้นขนาดพอคำ...
Help me look for my necklaceมาช่วยชั้นหาสร้อยคอดีกว่า
Strangulation with your bare hands is not as easy as one would believe.การบีบคอด้วยมือเปล่า มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิด
Where were you today at 3:00?ไม่ ครอบครัวของผมมาจากเคปคอด
There's a wound on her throat... just above the left collarbone.จากแผลที่ลำคอ เหนือกระดูกคอด้านซ้าย
But if the collar light goes out, call Zomcon, or push the nearest safety button and we'll be there to handle any zombie problem,แต่ถ้าเมื่อไหร่ไฟปลอกคอดับลง ให้แจ้ง ซอมคอน หรือกดปุ่มนิรภัยที่ใกล้ที่สุด เราจะรีบไปกำจัดปัญหาซอมบี้กวนใจ
I borrowed them from one of the eating disorder girls.หนูยืมมาจาก สาวเป็นโรคอดอาหารนะ
If he starts to lose it, shoot this into his nervous system... from the back of his neck, if you can get it there.ถ้าเขาเริ่มคลั่ง ฉีดเจ้านี่เข้าระบบประสาทเขา... ...ตรงคอด้านหลัง ถ้าทำได้อะนะ
Yes, you know, I-I think I have finally gotten used to my solitary existence.ใช่ รู้มัยผมคอดว่า ในที่สุดผมก็เริ่มชิน ที่ผมจะอยู่โดยลำพัง(โดดเดี่ยว)
Let me just shine this light here on your neck, miss, if you don't mind.ขอส่องไฟดูที่คอด้วยครับ ถ้าไม่ถือสา
Hand-carved the neck. , hand-carved the body.ขึ้นรูปคอด้วยมือ ขึ้นรูปลำตัวด้วยมือ
Well, playboy's lieutenant was shot in the neck with a . 357 magnum.ผู้กองของเพลย์บอยถูกยิงเข้าที่คอด้วย .357 แม็กนั่ม
/There was housed the greatest library /in the ancient world,สถานที่เก็บหอคัมภีร์ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคอดีต
Roxy, strangled with a legwarmer in 1982.ร๊อกซี่ ถูกรัดคอด้วยถุงเท้าในปี 1982
All right. But just stay in the yard. And make sure you wear a scarf.ได้สิ แต่เดินในสนามนะ ใส่ผ้าพันคอด้วยล่ะ
All right, the guy in the track suit... that's timothy mcadams.เอาล่ะ ชายคนที่ใส่ชุดวอร์ม คือทิโมที แม็คอดัมส์
JUDGING FROM THE BRUISING, HE WAS PROBABLY STRANGLED WITH A WIRE.ดูจากรอยแผล เขาน่าจะถูกรัดคอด้วยลวด
I hear he stabbed a policeman in the neck with a stuffed guillemot.ฉันได้ยินมาว่าเขา เคยฆ่าตำรวจแล้ว แทงที่คอด้วยนกกระจอก
Your mama's so fat, the back of her neck looks like a pack of hot dogs. Give me some ketchup!แม่ก็อ้วนฉุ จนหลังคอดูเหมือนฮ็อตด็อก ขอซอสมะเขือเทศหน่อยโว้ย!
Stabbing me in the neck with a syringe.แทงฉันที่คอด้วยหลอดฉีดยา
3 to the right neck, 4 to the left neck and 2 to the chest.3 แผลที่คอด้านขวา 4 แผลที่คอด้านซ้าย และ 2 แผลที่หน้าอก
Right neck three times, and here... about four times,ที่คอด้านขวา 3 ครั้ง และ ตรงนี้ ... ประมาณ 4 ครั้ง
And that the initial assault was to the right of the neck,และการเข้าโจมตีเหยื่อ เริ่มที่คอด้านขวาก่อนแล้วล่ะก็
I am all day thinking about this ring.ฉันมานั่งคอดตลอดทั้งวัน
What's Darren know about collars?ดาร์เรนรู้อะไรเกี่ยวกับปลอกคอด้วยเหรอ
25 salted cod,15 dried capons and one smoked boar.ได้ปลาคอดเค็ม 25 ตัว ไก่ตอนตากแห้ง 15 ตัว และหมูป่ารมควันอีกตัวหนึ่ง
Kenzi Williams, Kenzi McAdams, Kenzi Rogers.เคนซี่ วิลเลี่ยมส์ เคนซี่ แมคอดัมส์ เคนซี่ โรเจอร์
You can decide later if you're a lefty or a righty. That's right.ส่วนนายก็ลองดู ว่าตัวเองชอบคอด้านซ้ายหรือขวา ถูกแล้วล่ะ
Ser Addam bids me report that the Northmen have crossed the Neck.เซอร์แอดดัมรายงานมาว่า พวกคนเหนือ ข้ามช่องคอคอดมาแล้ว
Oh, no, no, no, he's got a little scratch on the back of His neck, but... he's not in love with Allison.ไม่ ไม่ ไม่สิ เขามี รอยเล็บอยู่บนต้นคอด้านหลัง แต่... เขาไม่ได้รักอยู่กับอัลลิสัน
Looks like he has a couple of bruises on his neck, as well.ดูเหมือนเขาจะมีรอย ฟกช้ำบนคอด้วย
But I'm okay.ฉันทำเต้นท์พังเพราะเจาะรูคอด้วย
And choked, and has a pencil jammed in the side of his neck.บีบคอด้วย แถมมีดินสอเสียบอยู่ที่คอเขาอีกต่างหาก
So, why do both?ซึ่งแปลว่าเหยื่อโดนรัดคอด้วย แล้วทำไมต้อง 2 อย่าง?
Yeah, just like that, but my rabbit was real, with a diamond necklace.ใช่ ประมาณนั้นแหละ แต่กระต่ายผมมันของจริง แถมใส่สร้อยที่คอด้วย
Is when I'm lying dead with a broken neck?ต้องมาเป็นตอนที่ฉันตาย/Nเพราะถูกหักคอด้วยนะ
And of course, Diluadid. I can't forget Diluadid.แล้วก็ ไดลอดิด ลืมไม่ได้เลยไดคอดิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอด
Back to top