ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่รู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่รู้*, -ความไม่รู้-

ความไม่รู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่รู้ (n.) ignorance See also: unawareness Ops. ความรู้
English-Thai: HOPE Dictionary
acoriaความไม่รู้สึกหิว
callosity(คะลอส'ซิที) n. ภาวะแข็งด้าน,ส่วนที่แข็งด้าน,ความไม่รู้สึก,ความตายด้าน
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้,ความไม่รู้เรื่องราว,ความโง่
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
stupefaction(สทูพะแฟค'เชิน) n. การทำให้มึนงง,ความมึนงง,ความไม่รู้สึก,ความงงงวย,ความประหลาดใจอย่างที่สุด,ภาวะที่กึ่งสลบ.
voracity(โวแรส'ซิที) n. ความตะกละ, ความละโมบ,ความโลภ,ความไม่รู้จักพอ,ความไม่รู้จักอิ่ม,ความหิวกระหาย, Syn. greed
English-Thai: Nontri Dictionary
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
numbness(n) ความมึนงง,ความงงงวย,ความไม่รู้สึก
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analgesiaความไม่รู้เจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ignorance of the factความไม่รู้ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ignoranceความไม่รู้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ignorance (n.) ความไม่รู้ See also: ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา Syn. dumbness, illiteracy
nescience (n.) ความไม่รู้ See also: ู้อวิชชา, การขาดความรู้ Syn. ignorance, inexperience, unawareness
ignorant (adj.) ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is sometimes just horribly, tragically unfair.ฆ่าพวกเรา? ความไม่รู้ ความหวาดกลัว
Ignorance is bliss for a reason.ความไม่รู้คือความสุข
What is out there that is unknown can propel us to do more.ความไม่รู้นั้น เป็นตัวขับเคลื่อนเรา
It was the hatching out of the shell of my ignoranceมันเป็นการฟักตัวความไม่รู้ของฉัน
You could fill the Staples Center with what you don't know.นายเติม สเตเปิล เซนเตอร์ เต็มได้ด้วยความไม่รู้ของนาย
Forgive my ignorance, senorita, but I'm a little uninformed on the European perspective.โปรดอภัยในความไม่รู้ของผม แต่ผมไม่เคยรู้ เกี่ยวกับมุมมองของชาวยุโรปมาก่อน
All my relationships have been built on not knowing.ความรักของผม มักเกิดขึ้นบนความไม่รู้
You know, you kids really need to find appropriate ways to express your ingratitude.พวกเธอรู้มั้ย พวกเธอควรที่จะหาวิธีที่เหมาะสม เพื่อแสดงออกถึง ความไม่รู้คุณของตัวเองนะ
I didn't ask for your help.ถูก ความไม่รู้ย่อมดีกว่า
Then in ignorance, I await my own surprise.ในความไม่รู้ .. ฉันก็จะรอความประหลาดใจ
AND WE CAN USE THAT INFORMATION ABOUT THE EARLY UNIVERSEที่ "มืด" หมายถึง ความไม่รู้ของเรา ไม่ให้สีของสิ่งที่
He took Simon by surprise, but the others will kill him.เขาชนะไซม่อนได้ เพราะด้วยความไม่รู้ตัว แต่กับคนอื่น เขาต้องถูกฆ่าแน่ๆ
Fifth, for not knowing that being nice can be more scary than being mean, ruining matters with childish sympathetic feelings;ข้อที่ห้า, สำหรับความไม่รู้ของเธอที่เริ่มด้วยดี แต่สามารถเปลี่ยนเป็นความน่ากลัว เรื่องที่ทำลายความรู้สึกด้วยความเห็นของเธอ
I'm sure it was just an oversight but you and your party failed to sign in when you came to town.ผมมั่นใจว่าเป็นแค่ความไม่รู้ แต่คุณกับเพื่อนๆ ของคุณไม่ได้ เซ็นชื่อเพื่อเข้าเมืองมา
But I talked to Coach Beiste about it, and she and I both agreed that the kind of bullying that David does is born out of ignorance.แต่ฉันคุยกับโค้ชบีสต์แล้ว และเราก็เห็นพ้องว่า เหตุวิวาทนั้น เดวิดทำไปเพราะความไม่รู้
Sometimes, the innocent get hurt.บางครั้ง ความไม่รู้ก็ทำให้เจ็บปวดได้
It's awfully frustrating not knowing, isn't it?มันเป็นสุดยอดของความสิ้นหวัง ของความไม่รู้เลย ว่าไหมละ
So at some point I started hiding those envelopes. Ignorance is bliss.ดังนั้น พอถึงจุดหนึ่งฉันก็เริ่มซ่อน ซองจดหมายพวกนั้น ความไม่รู้ทำให้เป็นสุข
And she'll shake her head in ignorance, and then I'll present this book of lies.และเธอจะส่ายหัวด้วยความไม่รู้ จากนั้นผมก็ยื่นหนังสือลวงโลกนี้ให้เธอ
From the backwaters of blissful ignorance across vast oceans of academic blather until at last you've arrived here, on the shores of my little kingdom.จากบึงน้ำแห่งความไม่รู้... ว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งการพร่ำเพ้อทางวิชาการ จนมาถึงนี่ในที่สุด ขึ้นฝั่งบนอาณาจักรน้อย ๆ ของผม
Science works on the frontier between knowledge and ignorance.วิทยาศาสตร์ทำงานบน ชายแดนระหว่างความรู้และความไม่รู้
But that name, like "dark matter," is merely a code word for our ignorance.เป็นเพียงคำรหัสสำหรับ ความไม่รู้ของเรา
It's okay not to know all the answers.มันโอเคไม่ได้ที่จะรู้ คำตอบทั้งหมด จะดีกว่าที่จะยอมรับ ความไม่รู้ของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่รู้
Back to top