ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแจ่มใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแจ่มใส*, -ความแจ่มใส-

ความแจ่มใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแจ่มใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
English-Thai: HOPE Dictionary
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
English-Thai: Nontri Dictionary
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
radiance(n) ความร่าเริง,ความแจ่มใส,ความสว่าง,การแผ่รัศมี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheerfulness (n.) ความแจ่มใส See also: ความสดชื่น Syn. happiness, gaiety Ops. unhappiness, sadness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแจ่มใส
Back to top