ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเบิกบานใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเบิกบานใจ*, -ความเบิกบานใจ-

ความเบิกบานใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเบิกบานใจ (n.) happiness See also: contentment Syn. ความสบายใจ Ops. ความทุกข์ใจ
ความเบิกบานใจ (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน
ความเบิกบานใจ (n.) pleasantness See also: gratification, agreeability, enjoyment Ops. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.
optimism(ออพ'ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี,ลัทธิความเบิกบานใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some people think it's exhilarating not having your future mapped out.บางคนคิดว่ามันคือ ความเบิกบานใจ ที่ไม่เคยมีการวางแผนเรื่องอนาคต
You would find it exhilarating.คุณจะพบว่ามันสร้างความเบิกบานใจได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเบิกบานใจ
Back to top