ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเด็ดเดี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเด็ดเดี่ยว*, -ความเด็ดเดี่ยว-

ความเด็ดเดี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเด็ดเดี่ยว (n.) determination See also: resolution, firmness, constancy Syn. ความหนักแน่น, ความมั่นใจ Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
English-Thai: Nontri Dictionary
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
resolution(n) การแก้ปัญหา,มติ,ความเด็ดเดี่ยว,ความแน่วแน่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stability (n.) ความเด็ดเดี่ยว See also: ความแน่วแน่ Syn. firmness, unchangeability
unchangeability (n.) ความเด็ดเดี่ยว See also: ความแน่วแน่ Syn. firmness
unyieldingness (n.) ความเด็ดเดี่ยว Syn. resistance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must remain determined.เราต้องมีความเด็ดเดี่ยว
Why else would you have purposefully broken the Battlezone at Pizza Royale?แล้วทำไมความเด็ดเดี่ยวของนายถึงหายไปหล่ะ โซนต่อสู้ที่พิซซ่าโรยอลหรือไง
And determined japanese assaultและมีความเด็ดเดี่ยวในสนามรบ.. เมื่อต่อสู่กับญี่ปุ่น
Today we see that courage and bravery come in all sizes!วันนี้! เราได้เห็นความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ!
If your gut says there's a story, then there is.ถ้าความเด็ดเดี่ยวของเธอบอกว่ามีเรื่อง นั้นต้องมีอะไรบางอย่างเกิดแน่ๆ
A leader has to be decisive, Booth.ผู้นำต้องมีความเด็ดเดี่ยว,บูธ
I admire your pluck.ผมชื่นชมความเด็ดเดี่ยวของคุณนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเด็ดเดี่ยว
Back to top