ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอัปมงคล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอัปมงคล*, -ความอัปมงคล-

ความอัปมงคล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอัปมงคล (n.) evil See also: vicious, misfortune Syn. จัญไร, เสนียดจัญไร Ops. สิริมงคล
ความอัปมงคล (n.) evil See also: vicious, misfortune Syn. เสนียด, จัญไร Ops. สิริมงคล
English-Thai: HOPE Dictionary
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ruining the mood at my shop...นำความอัปมงคลมาสู่ร้านฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอัปมงคล
Back to top