ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความห้าวหาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความห้าวหาญ*, -ความห้าวหาญ-

ความห้าวหาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความห้าวหาญ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
truculence(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
English-Thai: Nontri Dictionary
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ
It threw him off balance and his target is far away.ความห้าวหาญของลีโอนายเดิส พิสูจน์ได้ชัดแจ้ง
Long I pondered my king's cryptic talk of victory.จักเล่าขานถึงความห้าวหาญ ของลีโอนายเดิสและพลทั้งสามร้อย
Bound by their code of honor to fight and die to the last man rather than abandon their master, they became prized as the personal bodyguards of princes and emperors.พวกเขาคือสัญลักษณ์ของความห้าวหาญ ด้วยการต่อสู้จนเหลือนักรบคนสุดท้าย ถึงแม้จะต้องเสียผู้นำ พวกเขาได้รับการตอบแทนให้เป็น องครักษ์ของเจ้าชายและจักรพรรดิ์
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา
The child was raised as a prince, winning the love of the kingdom with his gallantry and good heart.เด็กน้อยเติบใหญ่ในฐานะเจ้าชาย ผู้ครองใจประชาชน ด้วยความห้าวหาญและอ่อนโยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความห้าวหาญ
Back to top