ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสำเร็จ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสำเร็จ*, -ความสำเร็จ-

ความสำเร็จ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสำเร็จ (n.) victory See also: conquest, win, triumph, success Syn. ชัยชนะ Ops. ความพ่ายแพ้
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: success
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, success Syn. ผลสำเร็จ
ความสำเร็จ (n.) success See also: accomplishment, achievement, attainment Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล
ความสำเร็จ (n.) prosperity See also: success, achievement Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม
ความสำเร็จ (n.) effect See also: success, effectiveness Syn. ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น
ความสำเร็จ (n.) success See also: achievement, accomplishment
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: success, attainment Syn. การบรรลุ
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, success
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, success
English-Thai: HOPE Dictionary
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่,การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู,การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
attainment(อะเทน'เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ (acquisition, accomplishment)
boffo(บอฟ'โฟ) adj. ประสบความสำเร็จมาก
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ความสามารถ,พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ,ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์,ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,, See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน,พ้องกับ,ประสบความสำเร็จ,เจริญ,
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ขบขันมาก,สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก,คนขี้โว
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
godspeedn. โชคดี,ความสำเร็จ
has-beenn. บุคคลหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงในอดีต,บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จ สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จ
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) ,, Syn. direct
meritocracy(เมอริทอค'ระซี) n. ประเภทของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยความสามารถของตัวเอง (ไม่ใช้ด้วยสิทธิพิเศษของชนชั้น)
meritocrat(เมอ'ริทะแครท) n. ผู้ที่สร้างตัวเองหรือประสบความสำเร็จโดยความสามารถของตัวเองไม่ใช่ด้วยสิทธิของชนชั้น
moneymaker(มัน'นีเมคเคอะ) n. ผู้หาเงิน,ผู้ประสบความสำเร็จในการหาเงินได้มาก,สิ่งที่ให้ผลกำไรเป็นเงิน
muddle(มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้มึน,ผสมเหล้า,ทำให้ขุ่น,ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน,มั่ว,กระทำเหลวไหล,muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะสับสน,, See also: muddleness n. muddlement n. muddligly
obtain(อับเทน') {obtained,obtaining,obtains} vt. ได้,ได้มา,ไปถึง,vi. แพร่หลาย,ประสบความสำเร็จ., See also: obtainable adj. obtainer n. obtainment n., Syn. get
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
perform(เพอฟอร์ม') vt.,vi. กระทำ,ปฎิบัติ,ดำเนินการ,ทำให้บรรลุความสำเร็จ,แสดง,บรรเลง., See also: performable adj. performer n.
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
prosper(พรอส'เพอะ) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,ร่ำ-รวย,ประสบความสำเร็จ, Syn. thrive,flourish
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ประสบความสำเร็จ,มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful,thriving
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
quality(ควอล'ลิที) n. คุณภาพ,ลักษณะ,ความดีเลิศ,คุณภาพสูง,น้ำเพชร,การประสบความสำเร็จ adj. ชั้นดีเลิศ,มีคุณภาพสูง, Syn. attribute,excellence
romp(รอมพฺ) vi.,n. (การ) เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่างครื้นเครง,กระทำอย่างรวดเร็ว,การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, See also: romper n. rompingly adv., Syn. play,gambol,sport
sew(โซ) (sewed,sewn,sewed,sewign,sews} vt. เย็บ,เย็บผ้า,ซ่อมปะ,ซ่อมแซม,เย็บปิด,เย็บปิดผ้า. vi. เย็บ,ผูกขาด,แก้ไข, sew up ประสบความสำเร็จ ทำสำเร็จ
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
squeak(สควีค) n. เสียงเอี๊ยด ๆ (ของบานพับเป็นต้น) ,เสียงเจี๊ยก ๆ (ของหนูหรือสัตว์อื่น) ,การหลบหนีจากภัยหรือความตาย,โอกาส vi. ส่งเสียงดังกล่าว; -Phr. (squeak by (through) ชนะแต่เส้นยาแดงประสบความสำเร็จอย่างหวุดหวิด,รับสารภาพ,เปิดเผย) .
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
completion(n) การทำให้สมบูรณ์,การทำให้สำเร็จ,ความสำเร็จ,การทำให้ลุล่วง
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
knockout(n) การน๊อกเอ๊าท์,การประสบความสำเร็จ
success(n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Successความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Algorithmic languageภาษาอัลกอลภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
PAPalestinian Authority หรือ Palestinian National Authority (PNA) เป็นองค์การบริหารดินแดนยึดครอง (Occupied Territories) ในเขต Gazza และเขต West Bank ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นผลจากความตกลงออสโล (Oslo Accords) ระหว่างอิสราเอลกับ Palestinian Liberation Organization (PLO) เพื่อเป็นองค์กรบริหารดินแดนยึดครองก่อนที่การเจรจา Final Statua จะประสบความสำเร็จ [การทูต]
Prediction of occupational successพยากรณ์ความสำเร็จในอาชีพ [TU Subject Heading]
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosperity (n.) ความสำเร็จ See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Syn. accomplishment, victory
success (n.) ความสำเร็จ See also: การประสบผลสำเร็จ Syn. achievement, prosperity, triumph
consummation (n.) ความสำเร็จจากการทำบางสิ่งจนลุล่วง See also: การทำให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์, ผลหรือผลสรุปที่สมบูรณ์แบบ
eclat (n.) ความสำเร็จที่งดงาม Syn. success
open sesame (n.) ความสำเร็จที่ได้มาอย่างง่ายๆ
wow (n.) ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
achieve success (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. grow famous
arrive (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. achieve success, grow famous
ball of fire (idm.) คนขยันทำงานซึ่งประสบความสำเร็จ
big (adv.) ประสบความสำเร็จ
big time (n.) ช่วงแห่งการประสบความสำเร็จในอาชีพ
big time (sl.) การประสบความสำเร็จสูงสุด
bring home the bacon (idm.) ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว
bring off (phrv.) ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยาก Syn. carry off, come off, go off, pass off
bring the house down (idm.) ประสบความสำเร็จในการแสดง
careerist (n.) ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด
carry before (phrv.) ประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง (มักใช้ในภาษาเขียน)
carry off (phrv.) ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)
carry the day (idm.) ประสบความสำเร็จ
carve out (phrv.) พยายามอย่างมากเพื่อประสบความสำเร็จ See also: ทำ (บางสิ่ง) ด้วยความพยายามอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And he's a big successและเขาก็ได้ความสำเร็จยิ่งใหญ่
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
It's the secret to you successมันคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของคุณ
Last year, I did accomplish a lotปีที่แล้วฉันประสบความสำเร็จมาก
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
They may have a strong desire to succeedพวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
I hope to call her hereafter my sister."ความงดงาม ความสำเร็จ ฉันหวังว่า จากนี้ไป จะเรียกเธอว่าน้องสาวของฉัน"
Mrs Abbott, how would you sum up in words this achievement?มิส เอบบอท คุณจะพูดสรุป ความสำเร็จ ครั้งนี้ว่าอย่างไร
They had good sales, but I think that THIS story could surpass even the success of my first novel... which did quite well.มันมียอดขายที่ดี แต่ฉันคิดว่านี่ เรื่องราวอาจเกินแม้จะประสบ ความสำเร็จ แม้แต่นวนิยายเรื่องแรกของฉัน ที่ได้ค่อนข้างดี
Success with disappointment.ความสำเร็จ กับ ความผิดหวัง
Success will mean promotion, pay raise. I guaran-fucking-tee it.ความสำเร็จ จะหมายถึงโปรโมชั่นจ่ายเพิ่ม ผม guaran-ร่วมเพศ-TEE มัน
You know what I mean, success.ความสำเร็จ เพียงเพื่อธรรมชาติและ ยังคงเดิม
Achievement! (half-hearted cheering) I'm torn.ความสำเร็จ! ฉันรู้สึกแย่มาก บางส่วนในตัวฉันไม่อยากจะดื่มอีกแล้ว
Killed it up and down the fence.ความสำเร็จก็ถือว่าถล่มทลาย
A successful Tantric session lasts seven, eight hours and can cause extreme, sometimes painful, muscle fatigue.ความสำเร็จของการเข้าร่วมตันตระ ช่วงสุดท้าย 7,8 ช.ม. อาจะทำให้เกิดความรุนแรง บางครั้งก็เจ็บปวด กล้ามเนื้อเมื่อยล้า
The success of one of us helps all of us.ความสำเร็จของคนๆนึงช่วยเราทุกคน
You'll be judged on survivability and time.ความสำเร็จของคุณ ขึ้นอยู่กับความอยู่รอดและเวลา
Your accomplishments are gonna kill them.ความสำเร็จของคุณจะฆ่าพวกนั้น
Your only achievement was being born into nobility... and you somehow failed to reproduce even that.ความสำเร็จของคุณเท่านั้นที่ถูก เกิดมาในสังคมชั้นสูง ... และคุณล้มเหลวอย่างใด ในการทำซ้ำแม้กระทั่งว่า
Sean's success with women was pretty impressive.ความสำเร็จของชอนกับสาวๆ น่าประทับใจ
And that's when I came across the X-Files.ความสำเร็จของผม ทำให้ผมมีอิสระ ที่จะเลือกทำงานที่สนใจ
Your accomplishment was impressive.ความสำเร็จของเธอนั้น น่าประทับใจ
Our success thus far should serve as an example of our ability to achieve that which most can't even imagine.ความสำเร็จของเราที่ผ่านมา จะเป็นตัวอย่างของความสามารถที่จะบรรลุความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกินกว่าจะจินตนาการถึง
So our completion is good, so was Vocal Adrenaline.ความสำเร็จของเราเป็นสิ่งที่ดี อย่าง โวคัล อะดรีนะลิน
What we accomplished last night was remarkable.ความสำเร็จของเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา มันช่างน่าทึ่งยิ่งนัก
Success is about paying attention to detail.ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการใส่ใจ รายละเอียด
Success is built on these three pillars.ความสำเร็จขึ้นอยู่กับสามเสาหลักนี้
This unsub's success is making him feel invincible.ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เขา รู้สึกว่าไม่มีวันพ่ายแพ้
Oh, climbing on the cabinets is his latest accomplishment.ความสำเร็จครั้งล่าสุดของเขา
That a breakthrough will come.ความสำเร็จจะต้องมาครับ
All success comes at a price.ความสำเร็จทั้งหมดย่อมต้องจ่าย เพื่อให้ได้มา
The Queen Consolidated's success of late is a result of its targeted diversification.ความสำเร็จที่ผ่านมาของ บริษัท ควีน คอนโซลิเดต เกิดจากการที่เราเน้นในเรื่องความหลากหลาย
Success has many fathers.ความสำเร็จที่มีพ่อหลายคน
Big things have small beginnings.ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ
And although he never fully recovered, his greatest achievements still lay ahead.ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของเขายังคงรออยู่ข้างหน้า
Yet another glorious achievement in the whole firmament of starring moments for your brother Fabious.ความสำเร็จที่รุ่งโรจน์อีกเรื่องหนึ่ง ในบันทึกช่วงเวลาแห่งความสำเร็จทั้งหมด ของพี่ชายท่าน เจ้าชายฟาเบียส
Anyone can take PE.ความสำเร็จที่สุดของกรีนเดล
Success is from God.ความสำเร็จมาจากพระองค์
But then the breakthrough came. Marcus discovered the T-virus.ความสำเร็จมาถึง มาร์คัสค้นพบทีไวรัส
My greatest accomplishment is...ความสำเร็จสูงสุดของผมคือ...
You will succeed or fail as one crew.ความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นเป็นของทั้งกลุ่ม
Success is all about branding.ความสำเร็จเกิดได้จากการสร้างแบรนด์นะ
Her first major success was branding a cherry pie recipe for "better homes and gardens."ความสำเร็จแรกของเธอ คือการสร้างแบรนด์เชอรี่พาย สำหรับ"บ้านและสวนที่ดีกว่า"
Our success in killing the Cao's vanguard earned me the trust of the Advisorความสำเร็จในการฆ่าแม่ทัพของ โจโฉ ทำให้กุนซือวางใจในตัวข้า
The success of a blind date depends on the person setting it up.ความสำเร็จในการนัดบอด ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นคนนัดนะ

ความสำเร็จ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสำเร็จ
Back to top