ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความวิตถาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความวิตถาร*, -ความวิตถาร-

ความวิตถาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความวิตถาร (n.) deviation See also: divergence, digression Syn. ความผิดปกติ Ops. ความปกติ, ความปกติ
English-Thai: HOPE Dictionary
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
English-Thai: Nontri Dictionary
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
freak(n) ของแปลก,ของประหลาด,ความประหลาด,ความวิตถาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jack, who's currently registering a 6 on the freak-o-meter.แจ๊ค, ผู้ซึ่งเพิ่งลงบันทึกเวลาเมื่อตอน 6 โมง บนเครื่องวัดความวิตถาร\ และฉันตอน 9โมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความวิตถาร
Back to top