ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความราบรื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความราบรื่น*, -ความราบรื่น-

ความราบรื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความราบรื่น (n.) peacefulness See also: smoothness Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity
English-Thai: Nontri Dictionary
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความราบรื่น
Back to top