ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครบครัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครบครัน*, -ครบครัน-

ครบครัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบครัน (adv.) completely See also: perfectly, fully Syn. พร้อม, ครบถ้วน Ops. พร่อง, บกพร่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
equipped (adj.) ครบครัน See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม Syn. furnished, provided
equipage (n.) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา Syn. carriage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My, she certainly is well-equipped, isn't she?เธอมีเครื่องมือครบครันจริงๆใช่มั้ย?
This baby's got it all. Got four main burners--ตัวนี้มีครบครัน มี 4 เตา
Hey, you know what?เฮ้ คุณรู้มั้ยนั่นน่ะเป็นไซด์บาร์ที่ครบครันเลย
A well supplied fortress.ป้อมปราการที่มีเสบียงครบครัน
Those are fully automatic handguns.คนพวกนี้มีปืนสั้นครบครัน
Perhaps I should shit to complete the aroma. You. You are summoned.บางทีข้าน่าจะขี้ด้วยจะได้เป็นกลิ่นที่ครบครัน เจ้า เจ้าถูกเรียกไปพบ
Yeah. We're pretty handy here.ใช่ ที่นี่เรามีเครื่องมือครบครัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครบครัน
Back to top