ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนโกง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนโกง*, -คนโกง-

คนโกง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนโกง (n.) swindler
English-Thai: HOPE Dictionary
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
grifter(กริฟ'เทอะ) n. คนโกง,คนหลอกลวง
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
impostor(อิมพอส' เทอะ) n. คนหลอกลวง, นักต้ม, คนโกง, Syn. deceiver)
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม
welsh(เวลช,เวลชฺ) vi. โกงหนี้,ไม่ใช้หนี้,ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา, Syn. welch, See also: welsher n. คนโกงหนี้,เจ้ามือรับแทงม้าที่โกง
English-Thai: Nontri Dictionary
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
impost(n) คนโกง,คนเสแสร้ง,คนต้มตุ๋น
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheat (n.) คนโกง See also: คนหลอกลวง Syn. deciever, trickster
deciever (n.) คนโกง See also: คนหลอกลวง Syn. trickster
knave (n.) คนโกง (คำเก่า) See also: ทรชน
cardsharp (n.) คนโกงไพ่ Syn. cardsharper, cheat
cardsharper (n.) คนโกงไพ่ Syn. cardsharp, cheat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's high as a goddamn kite... driving 120 miles an hour down the highway.มันเป็นพวกคนโกงเหี้ยๆ ขับรถ 120 ไมล์ต่อชั่วโมง / บนทางหลวง
'Cause you got the next crop... lined up and ready to go, you fucking chicken hawk.เพราะแกมีกลุ่มใหม่แล้ว... เข้าที่ และเตรียมพร้อมที่จะไปต่อ / แกมันเป็นคนโกง
The more they drink, the less they cheat.พวกเขามาดื่มกันมากกว่า, พวกคนโกงมีน้อย
You stay still, you cheater.คุณยังจะยืนยันอยู่อีก.คุณแหล่ะเป็นคนโกง.
How dare you accuse me of cheating?เธอกล้ามากนะที่ว่าฉันเป็นคนโกง ?
I was cheated then.ฉันเป็นคนโกง ในตอนนั้น.
Why should I teach someone the improper ways of swindling?ทำไม ฉันต้องสอนให้คนโกงไพ่ อย่างไม่เหมาะสมด้วย?
If you ain't no crook When I'm in need Holla' we want pre-nup# ถ้านายไม่ใช่คนโกง เราต้องการ สัญญาก่อนสมรส #
Jeff, are you familiar with the adage, "Cheaters never prosper"?- เจฟ นี่คุณคุ้นเคยกับภาษิต "คนโกงไม่มีวันเจริญ" ไหม? ไม่...
For the cheater to be an adult and face la musica...ที่คนโกงจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ และ Face La Musica (ออกมารับชะตากรรมแต่โดยดี)
If you are a swindler, that means you have betrayed your country for at least a couple of times.ถ้าคุณเป็นคนโกง,นั่นหมายความว่าคุณได้ทรยศ ประเทศของคุณอย่างน้อยสองสามครั้ง
Facial recognition got a hit on a card counter.ดูท่าทางจะมีคนโกงเรานะครับ เล่นไพ่อยู่ที่
Thinking again, there is no way a swindler would answer the telephone.แต่ว่า คนโกงจะรับโทรศัพท์ได้ไง
I'm sorry, Rufus, but I can't see a bright side to a con artist living in my home, debasing my mother's memory.ฉันขอโทษรูฟัส แต่ฉัน ไม่สามารถทนเห็น คนโกงอยู่ในบ้านฉัน ความจำของแม่กำลังเสื่อม
He can help you track down the scoundrel what sold you a bill of goods.เขาจะช่วยตามหาตัวไอ้คนโกง... ที่ขายเอกสารนั้นให้คุณ
It was not so easy to catch plagiarism. God, that's awesome.มันไม่ง่ายที่จะจับผิดคนโกง
Oh, well, then I guess you'd rather that I announce to the entire office that the mighty Harvey Specter is a welcher.โอ้ ดี ผมคิดว่าคุณชอบมากกว่าที่ ผมจะประกาศ ให้ทั่วบริษัท ว่าฮาร์วีย์ สเปคเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นคนโกง
Maybe we're looking at some kind of art fraud.บางทีพวกเรากำลังมองหา คนโกงทางศิลปะอยู่
I want to go after white-collar crime.ฉันอยากจับคนโกงมากขึ้น
Stoddard, let us do what we need to do to rule out corruption and to get rid of the payoff guys that are ruining this country.ให้เราได้กำจัดพวกคอร์รัปชั่นเถอะ ให้ได้กำจัดพวกคนโกงประเทศเถอะ
Rogue nations.พวกคนโกงและพวกก่อการร้ายที่คิดว่า
Like I said, these bankers were all corrupt.อย่างที่ผมพูด นายธนาคารพวกนี้เป็นคนโกง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนโกง
Back to top