ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเก็บตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเก็บตัว*, -คนเก็บตัว-

คนเก็บตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเก็บตัว (n.) introvert
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shut-in (n.) คนเก็บตัว See also: คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน Syn. convalescent, sufferer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The shut-in's also original.คนเก็บตัวก็เป็นแบบดั้งเดิมด้วย
Hermit threw himself a little party.คนเก็บตัวขี้เหงาจัดปาร์ตี้เล็กๆให้ตัวเอง
You keep to yourself, don't you?คุณเป็นคนเก็บตัวใช่ไหม?
I get that you're a private .ฉันเข้าใจว่าคุณเป็นคนเก็บตัว
Pays his bills on time, keeps to himself.จ่ายเงินตรงเวลา เป็นคนเก็บตัว
He wasn't always this outgoing though.จริงๆแล้วเขาเป็นคนเก็บตัวมากเลยค่ะ
I never thought that I would be punished for it.ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะถูกลงโทษจากการเป็นคนเก็บตัว
I'm a very private person. Always have been.ฉันค่อนข้างเป็นคนเก็บตัวเสมอ
Helen is an intensely private and solitary person.เฮเลนเป็นคนเก็บตัวและรักสันโดษมากเลย
Not that I've noticed. Keeps to himself mostly.ไม่เคยเห็นนะ เขาเป็นคนเก็บตัว
She went from shut-in to chairman pretty fast.แม่เปลี่ยนจากคนเก็บตัวไปเป็นผู้บริหารได้รวดเร็วเหลือเกิน
Look, man, I keep to myself.ฟังนะ ผมเป็นคนเก็บตัว
The gal before him was a shut-in.ผู้หญิงก่อนหน้านี้ก็เป็นคนเก็บตัว
To the rest of the world he was this mysterious shut-in.เหมือนอยู่ในที่ซักแห่งบนโลก เขาเป็นคนเก็บตัวมากๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเก็บตัว
Back to top