ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนช่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนช่วย*, -คนช่วย-

คนช่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนช่วย (n.) assistant See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man Syn. ผู้ช่วย
คนช่วย (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนสนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The hostage takers, Dan Brenner from the hostage working group...คนช่วยตัวประกัน แดน เบรนเนอร์ จากศูนย์ทำงานด้านตัวประกัน
The removalists are hereคนช่วยย้ายของมาถึงแล้วล่ะ
What happened to the extra help...ไหนบอกว่าจะมืคนช่วย...
I want to get a picture for the paper. Now, can we just have the...ผมจะถ่ายรูปลงหนังลือพิมพ์ ทุกคนช่วย...
We've got to have help. Anybody with a gun or a boat.เราต้องหาคนช่วย คนที่มีปืนหรือเรือ
He tells us you need help, and we have come to give it.เขาบอกว่าคุณต้องการคนช่วย เราเลยมา
Somebody's helping them. Somebody's bringing them together.มีบางคนช่วยพวกมัน ช่วยให้พวกมันรวมตัวกัน
You need more men to help.นายต้องหาคนช่วยมาเพิ่มอีก
I need two men to lead me to the minefield, and two to help to escape.แค่ 2 คนช่วยนำทางผมฝ่าดงกับระเบิด และที่เหลือช่วยตอนหนี
It'll take a lot more than five miles to get any help.ต้องไปไกลกว่าห้าไมล์เยอะ ถ้าจะหาคนช่วย
If I can find any help, I'll be back.ถ้าหาคนช่วยได้ ฉันจะกลับมา
Then she thought even worser luck, someone save her after she left them.แล้วเธอคิดว่าแม้จะมีโชคที่ไม่ดีที่สุด... ก็มีคนช่วยเธอเอาไว้หลังจากที่เธอทิ้งพวกเขา
Someone has to help Jack. - Wherever you are...ต้องมีบางคนช่วยแจ๊ค แล้วนายคือ...
Someone to carry what they can't or won't.ใครซักคนช่วยถือของที่เขาถือไม่ได้
Cooper, you are the lifesaver. 20 minutes and we're underway.ดีมาก คูเปอร์ นายเป็นคนช่วยชีวิตเรา อีก 20 นาทีเราจะออกเดินทาง
He doesn't have a helicopter or a team to help him set off.เขาไม่มีเฮลิคอปเตอร์ หรือว่าคนช่วยทำงาน เขามีเพียงตัวคนเดียวเท่านั้น
You two saved my Iife.นายสองคนช่วยชีวิตฉันไว้
Someone really should just put him out of his misery.น่าจะมีใครสักคนช่วยให้เขา พ้นๆทุกข์ไปเสียที
Someone really should just... put him out of his misery.น่าจะมีใครซักคนช่วยให้เขาพ้นทุกข์
And when they pulled him out, he was dead. ""พอมีคนช่วยขึ้นมา เขาก็ตายแล้ว"
I've got all the help I need The place is full of sootข้ามีคนช่วยอยู่แล้ว ที่นี่เต็มไปด้วยเขม่า
Says she wants to work, but I've got all the help I needเห็นว่าอยากทำงาน แต่ข้ามีคนช่วยอยู่แล้ว
Call if you need usเรียกนะ ถ้าต้องการคนช่วย
I need help with my lines.ฉันต้องให้คนช่วยแต่งตัวให้ใหม่
What happened? Did someone save me? Yeah, baby, I think someone did.เกิดอะไรขึ้น มีใครช่วยผมไว้เหรอครับ ใช่ลูก พ่อว่ามีบางคนช่วยไว้ บทบรรยายไทยโดย แมงกุ๊ดจี่สีแพลททินัม
I know, but you got me out. You saved me.ผมรู้ แต่ไม่ว่ายังไงคุณก็เป็นคนช่วยผมออกมา คนช่วยชีวิตผม
I found some men to help me find Mr. "Edimon".มีคนช่วยผมหาคุณเอ็ดดี้แมนแล้ว
You gotta get some help. I'm--คุณต้องการบางคนช่วย ผม...
We don't need to thank her We're the ones who saved her lifeเราไม่เห็นจะต้องขอบคุณพี่เค้าเลยนี่ เราเป็นคนช่วยชีวิตพี่เค้าไว้นะ
Nah, I don't need any more help.ผมไม่ต้องการคนช่วยแล้ว
Maybe somebody's helping him, one of the writers.อาจจะมีใครบางคนช่วยเขา ทีมงานคนใดคนหนึ่งที่เขียนคำถาม
My place is here.ท่านมีคนช่วยพอแล้ว ใต้เท้า.
We gotta, we gotta call somebody!เราต้อง เราต้องหาคนช่วย
Wonderin' if you was needin' any help this summer.ไม่ทราบว่าหน้าร้อนนี้คุณอยากได้คนช่วยงานไหมครับ
You look like you could use a little help.รู้สึกนายต้องการคนช่วยนะ
You know, Briggs, I'd warn you not to be so arrogant, but then you'd have no personality at all.นายรู้ไหมบริ๊ค ฉันเคยเตือนนายไม่ให้ยโสโอหังออกไปนอกเส้นทางนะ แต่เวลานี้นายคงไม่ต้องพึ่งคนช่วยแล้วว่ะ
The strength of three of us couldn't budge it.พวกเราสามคนช่วยกัน ยังพังเข้าไปไม่ได้เลย
I wish someone had the balls to tell that brat this station ain't his playground.ฉันอยากให้ใครสักคนช่วยไปบอก ไอ้เลวนั่นทีว่าที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะ
So why don't you start tomorrow... by putting one foot in front of the other?ทำไมไม่เริ่มมันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ล่ะ คนหนึ่งเดินไป อีกคนช่วยประคับประคอง
This is Rizzo. Does anyone need back up, over?นี่ริซโซ่พูด มีใครต้องการคนช่วยไหม เปลี่ยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนช่วย
Back to top