ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนชั้นสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนชั้นสูง*, -คนชั้นสูง-

คนชั้นสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชั้นสูง (n.) upper class See also: aristocracy Syn. ชนชั้นสูง Ops. คนชั้นต่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high,grand
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen
patriciate(พะทริช'ชิเอท) n. ระดับวงศ์ตระกูลขุนนางหรือผู้ดี,พวกคนชั้นสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnanimousness (n.) คนชั้นสูง See also: คนสูงส่ง, คนสูงศักดิ์ Syn. grandeur
nobility (n.) คนชั้นสูง See also: ผู้ดี
noble (n.) คนชั้นสูง See also: คนสูงส่ง, คนสูงศักดิ์ Syn. magnanimousness, grandeur
aristocrat (n.) ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโดยคนชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How come a toff like you, talks French and everything, ends up a private?คนชั้นสูงอย่างนาย พูดฝรั่งเศสได้ แล้วก็อีกหลายๆอย่าง ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
She's a high-class intelligent piece.- แปลว่า เธอเป็นคนชั้นสูงทันสมัย
Look, Jack, this club is for people different from me and you...ดูซิแจ๊คสโมสรนี้สำหรับคนชั้นสูงซึ่งแตกต่างกับแบบนายกับฉัน
It's like you're hereเธอเหมือน.. พวกคนชั้นสูง
On that day, I saw all the high class people.วันนั้นนะ ฉันเห็นพวกคนชั้นสูงตั้งเยอะแน่ะ
Its a party with high-class people ready to get marriedงานเลี้ยงของพวกคนชั้นสูงที่พร้อมจะแต่งงาน
And for the record, the last thing I am is a toff.และจากประวัติ สิ่งสุดท้ายที่ผมจะเป็นก็คือ คนชั้นสูง
# it's good to know people come and go #งั้นนายก็ได้เกี่ยวข้องคนชั้นสูงจริง ๆ สิ ถ้านายจำเป็นต้องการอะไร ฉันเป็นเพื่อนนาย - ขอบคุณมาก ๆ เพื่อนยาก
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี
That's right, I still thought that he was well off and talked about the aristocracy.ก็ใช่ เขาก็เลยคิดว่าตัวเองยังมีฐานะดีอยู่ แล้วก็เลยเอาพล่ามแต่เรื่องคนชั้นสูง
Hey, you really got some major connections to the top.งั้นนายก็ได้เกี่ยวข้องคนชั้นสูงจริง ๆ สิ
But Jenny Humphrey is destroying everything I worked for, and those girls deserve to learn the meaning of aristocracy.แต่เจนนี่ ฮัมฟรีย์กำลังทำลาย \ ทุกๆอย่างที่ฉันทำมันขึ้น เพื่อเด็กผู้หญิงพวกนั้นสมควรได้เรียนรู้ \ กำลังหมายถึงการปกครองโดยคนชั้นสูง
The Elite Table. How have you not heard of them?มันเป็นของคนชั้นสูงน่ะ เป็นไปได้ไงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน
Secret salons for the elite of academic institutions.การประชุมสังสรรค์ลับสำหรับคนชั้นสูงของนักศึกษาสถาบัน
The divine right of the monarchy.สิทธิอันสูงส่งของคนชั้นสูง
You must convince everyone that you were born into a noble family.. เจ้าต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเจ้า เติบโตมาในครอบครัวของคนชั้นสูง
This is what high class people do. It's kind of a good deed.นี่คือสิ่งที่คนชั้นสูงเค้าทำกัน มันคือสิ่งดีๆทีทำให้กัน
This is membership club was created for 0.1 percent of South Korea upper-class people.นี่เป็นสมาคนที่ตั้งขึ้นสำหรับคนชั้นสูงของเกาหลีที่มีจำนวนแค่ 0.1 เปอร์เซ็นต์
There may have been rumours, tweaking certain higher ears that you may not be Fitzpatrick, simple barkeep at all.ถึงหูผู้คนชั้นสูง ว่าคุณไม่ได้เป็นเเค่ เจ้าของบาร์ธรรมดาๆ
Prepared for VIPs (very important person). It will be a grand and simple, private yacht party.ทั้งคนชั้นสูงและชั้นธรรมดา ก็ได้รับการต้อนรับอย่าง VIP และส่วนตัว
He's highbrow and I'm lowbrowเขากลายเป็นคนชั้นสูง แต่ฉันกลายเป็นดาวตกกระป๋อง
I must become as highbrow as Dan this instant.ฉันต้องกลายไปเป็นคนชั้นสูง เหมือนแดนให้ได้ไงล่ะ
But my point is-- highbrow/despicable.แต่มุมมองของฉันคือ --- คนชั้นสูงที่น่ารังเกียจ
But if I do it while performing an incredibly honorable and magnanimous deed, then it's highbrow/despicable.แต่ถ้าฉันทำมันได้ดี ดูมีสไตล์ และน่าสนใจล่ะก็ เนี่ยแหละ คนชั้นสูงที่น่ารังเกียจ
You're too noble for your own good.เจ้าช่างดีดั่งคนชั้นสูง
Speaking of, um, are you hungry?อืม คนชั้นสูงก็คงชอบอะไรฟู่ฟ่าสักหน่อย
No, it's bodyguards for the, uh, visiting dignitaries' that's all.- คุ้มกันคนชั้นสูงนะ
There's a reason why aristocrats developed weak chins.นี่คือเหตุผลที่คนชั้นสูงเริ่มอ่อนข้อ
My father and 162 noble Meereenese are still nailed to those posts, carrion for vultures, rotting in the sun.พ่อของข้ากับคนชั้นสูง ชาวเมียร์รีนอีก หนึ่งร้อยหกสิบสองคน ยังคงถูกตรึงอยู่ที่เดิม เป็นอาหารให้พวกแร้งกา เน่าเหม็นท่ามกลางแดดเผา
Let's just say I have friends in high places, and I've been following the goings-on at Wayne Enterprises very closely.เอางี้ ผมมีเพื่อนเป็นพวกคนชั้นสูง และผมกำลังติดตามว่าเกิดอะไรขึ้น กับเวนย์เอ็นเตอไพรส์อย่างใกล้ชิด
My whole life, I got the high hat and the icy mitt from people like your father.ทั้งชีวิต ฉันโดนเหยียดหยาม จากพวกคนชั้นสูง ประเภทเดียวกับพ่อคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนชั้นสูง
Back to top