ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนคิด*, -คนคิด-

คนคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนคิด (n.) initiator See also: originator Syn. เจ้าของ, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าตำรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
English-Thai: Nontri Dictionary
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Someone thinks he willบางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People think I’m a freak.คนคิดกันว่าผมเป็นคนแปลกๆ
People figured it was for unruly prisoners at the jailhouse, but...คนคิดกันว่ามันคือคุกสำหรับนักโทษที่ไม่เชื่อฟัง แต่
Are you planning on buying this house?คนคิดจะซื้อบ้านหลังนี้?
People think this dedication is about closure.คนคิดว่าการรำลึก คือการจบ
People think you have to be a smoker to get it,คนคิดว่าคนที่จะเป็นก็คือคนที่สูบบุหรี่เท่านั้น
People thought I was a dirty skank?คนคิดว่าฉันส่ำส่อนซกม๊ก?
People think haute cuisine is snooty. So chef must also be snooty.คนคิดว่าภัตตาคารหรูๆ น่ะหยิ่ง และเชฟก็จองหอง
People think that whatever's happening now is gonna continue to happen into the future.คนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปใน อนาคต
People thought they were knocking custom boots...คนคิดว่าเขาทำกันเองล่ะสิ
People think he's my father.คนคิดว่าเขาเป็นพ่อของผม ,
People think that he ain't crazy. No, he crazy for real.คนคิดว่าเขาไม่ได้บ้า ไม่หรอก เขาบ้าจริงๆ ผมเห็นเขาหลังเวที
People really think she sent that picture.คนคิดว่าเธอเป็นคนส่งรูปนั่นจริงๆ
How many do you think there are in all?คุณจะทำอย่างไรหลายคนคิดว่าที่มี อยู่ในทั้งหมดหรือไม่
People think you want the beaches open.ผู้คนคิดว่าคุณอยากให้เปิดหาด
I'm younger than people think I am, because I've been around a long time.ผมดูหนุ่มกว่าที่คนคิดกันครับ ผมอยู่ในวงการมานาน
Not one word of what I assume we all assume we heard.ที่เราทุกคนคิดว่าได้ยิน
Everybody thinks I'm a nut.ทุก ๆ คนคิดว่าผมเป็นคนบ้า
# Someone's thinking of me #ใครบางคนคิดถึงฉันอยู่
They thought you might be dead.ทุกคนคิดว่านายตายไปแล้ว
Just because we could all be blown away everybody's acting like we can do anything.เพียงแต่เราไม่รู้วันไหนตาย ทำให้ทุกคนคิดว่ามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้
We all think he's alive.เราทุกคนคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่
Some people think Johnny Dodds is best on clarinet, but I know if you took him on in a cutting session,บางคนคิดว่า จอห์นนี่ ดอดส์ เล่นคลารีเนทเก่งที่สุด แต่ผมว่า คุณเล่นท่อนแยกเก่งกว่า
Al, you won! Because of you! The only reason anyone thinks I'm worth anything is because of you.เพราะนายต่างหาก เหตุผลเดียว ที่ทุกคนคิดว่าฉันมีค่า เพราะนาย
Everybody thinks that they're UFOs.ได้ซิ ทุกคนคิดว่านั่นเป็น UFOs
We all miss you. Our father most of all, I believe.พวกเราทุกคนคิดถึงเธอ ฉันเชื่อว่าพ่อต้องคิดถึงเธอมากที่สุด
# Some think the boy's a jerk# บางคนคิดว่าเด็กคนนี้เป็นกระตุก
Or the monsters.บางคนคิดว่าคุณกำลังสอดแนมสำหรับซามูไรหรือมอนสเตอร์
I mean, they both think they´re my best friend, which is okay by me.หล่อน2คนคิดว่าเป็นซี้ฉัน
But it was thought, by some... the deck would look too cluttered.แต่บางคนคิดว่าจะทำให้เกะกะดาดฟ้า
How long does it take to get your act together?ใช้เวลานานเท่าไหร่ / ที่จะทำให้ทุกคนคิดเหมือนกัน
The man who invented jazz sent us here Really?งั้นเริ่มนับซะเถอะ คนคิดค้นดนตรีแจ๊สส่งเรามา
The others think that's a good idea, too.ทุกคนคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดี
Everybody thinks they'll get a pardon from the crown. Makes me sick.ทุกคนคิดว่าพวกเขาจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ทำฉันจะอ้วกจริงๆ
Okay, then. What did everyone think of The Sun Also Rises?โอเค ทุกคนคิดยังไงกับหนังสือ "The Sun Also Rises"
People perceive you as somewhat-ทุกคนคิดว่าเธอน่ะ... ยังไงดีนะ
So it's my fault you hang on to every little thing!เป็นความผิดของผมอีกละซิ ที่คุณ กลายเป็นคนคิดมาก!
They all assume that and hide What's going on in classesพวกเขาทุกคนคิดและซ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
Some people think there's more of them now...บางคนคิดว่ามันมาเยอะกว่าเดิม
Yes, it is. People think they came here to take over the planet.ใช่ค่ะ ผู้คนคิดว่ามันจะมายึดโลกเรา
Twenty-five years ago someone thought this was brilliant.เมื่อ 25 ปีก่อน มีคนคิดว่าภาพนี้ยอดเยี่ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนคิด
Back to top