ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข่มขวัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข่มขวัญ*, -ข่มขวัญ-

ข่มขวัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มขวัญ (v.) frighten See also: intimidate, threaten, terrorize Syn. ขู่, ข่มขู่ Ops. ปลอบขวัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
overcome(โอ'เวอะคัม) v. มีชัย,พิชิต,ถูกข่มขวัญ,ถูกครอบงำ,ปกคลุม., See also: overcomer n.
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Threat (Psychology)การข่มขวัญ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Terrorize that pussy Got to terrorize that pussyข่มขวัญน้องหนูนั่น ต้องข่มขวัญน้องหนูนั่น
We're scaring that Chinese witch.พวกเราจะข่มขวัญแม่สาวชาวจีน
It's a good way to discourage others, don't you think?มันก็เป็นการข่มขวัญคนอื่น ว่างั้นมั้ย
An ounce of bargaining, a pinch of trickery, a soupçon of intimidation, et voil?แค่ต่อรองนิดหน่อย ผสมหลอกล่อติ๊ดนึง ข่มขวัญเข้าไว้ เสร็จเจ๊ฮ่ะ
It's invigorating and terrifying.มันทั้งฮึกเหิมและข่มขวัญ
And also, there's the business of the haka.แล้วก็ยังมีกลยุทธ์ข่มขวัญคู่ต่อสู้.. ด้วย HAKA
Well, that's the challenge that's laid down by the Maoris before going into battle.และนั่นก็คือการข่มขวัญคู่ต่อสู้จากชาวเมารี.. ก่อนการแข่งขันจะเริ่มครับ..
Frankie, don't let him intimidate you.แฟรงกี้ อย่าให้เขาข่มขวัญ
They explain the name has been chosen for the ominous associations it will raise in America's enemies.เค้าอธิบายว่าทำไมเลือกชื่อนี้... ... เพื่อสร้างแนวร่วมขึ้น ข่มขวัญอดีตประเทศของอเมริกา
All right. Shake the tree.อืม งั้นก็ข่มขวัญซะหน่อย
{bell ringing} ARTIE: It's a Carmel High tradition.เป็นประเพณีของคาร์เมลไฮ ข่มขวัญคู่แข่ง ไม่กี่สัปดาห์ก่อนแข่ง
In fact, I've prepared some trash talk for the occasion.ที่จริงฉันเตรียมคำพูดข่มขวัญคู่แข่งไว้ เผื่อโอกาสนี้
They terrorized the countryside,พวกเขาข่มขวัญชาวบ้าน
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ
They're boasting , making noiseพวกมันโห่ร้อง ส่งเสียงข่มขวัญ
Intimidation is practically a sign of endearment with her.การข่มขวัญคนอื่น คือการแสดงความรักของเธฮ
Before even draw your sword, you must make an impression on your enemy.ก่อนชักดาบทุกครั้ง ข่มขวัญคู่ต่อสู้ให้ได้ก่อน
If you're seen by the way you look... the battle have won.ถ้าเขาโดนเราข่มขวัญได้ละก็\ เราก็ชนะไปครึ่งก้าวแล้ว เราก็ชนะไปครึ่งก้าวแล้ว
Actually, I'm planning to threaten you.เปล่า ชั้นแค่จะข่มขวัญนายต่างหาก
Before you decided we need to bully and bury our competition.ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ \ เราต้องข่มขวัญ และปกปิดคู่แข่งของเรา
They're just doing what you did last year, terrorizing one-percenters into cleaning up their act.พวกเขาแค่ทำสิ่งที่คุณทำเมื่อปีที่แล้ว ข่มขวัญคน 1% เพื่อที่จะลบล้างความชั่ว
I don't understand why vampires feel the need to lie to me, hunt me, to terrorize me in my own home.ฉันไม่เข้าใจทำไมพวกแวมไพร์ต้องชอบโกหกฉัน ตามล่าฉัน คุกคามข่มขวัญฉันถึงในบ้าน
Hey, you don't think I'm pretty enough to scare your girlfriend?อะไรยะ ฉันไม่สวยพอจะข่มขวัญแฟนนายเหรอ
It's just scare tactics.มันเป็นแค่เทคนิคข่มขวัญ
In that particular match-up we felt that we needed something that could instill the fear in them.ในเกมแมทช์นั้น ๆ เรารู้สึกว่า เราต้องมีอะไรซักอย่าง ที่สามารถข่มขวัญพวกเขาได้
We're trying to scare our opponents.พวกเราพยายามจะข่มขวัญศัตรูของพวกเรา
First, Frank's gonna show us how he scares people.เริ่มจาก แฟร้งค์จะสาธิตวิธีข่มขวัญมนุษย์ให้ดู
Yay! He's gonna say, "Boo."เย่ ข่มขวัญต้องร้อง'บู'
I don't want to dissuade the other hunters.ข้าไม่อยากข่มขวัญ นักล่าหัวคนอื่นๆ
For it is a name what strikes fear... into the hearts of anyone what hears it.เป็นชื่อที่ระเบิดความกลัว เข้าข่มขวัญผู้ที่ได้ยิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข่มขวัญ
Back to top