ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขับร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขับร้อง*, -ขับร้อง-

ขับร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขับร้อง (v.) sing See also: sing a song Syn. ร้องเพลง, ร้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
flute(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,ราง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย,ทำให้เกิดร่อง
high massพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรีและขับร้อง
lyric(เลอ'ริค) adj. เป็นลักษณะของเพลง (โดยเฉพาะที่บรรยายความรู้สึก) .เกี่ยวกับบทกวีที่มีลักษณะดังกล่าว.บรรยายความรู้สึกที่รุนแรง.เกี่ยวกับการขับร้อง.เกี่ยวกับหรือเหมาะสำหรับพิณตั้ง (lyre) -n.บทกวีอิสระ.เนื้อเพลง, See also: lyrically adv. ดูlyric lyric
prose(โพรซ) n. ร้อยแก้ว,สำนวนหรือถ้อยคำที่ไม่ใช่โครง กลอน ฉันท์ กาพย์,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อ,การขับร้องต่อ. adj. เกี่ยวกับ prose,จืดชืด,ธรรมดาvt.เขียนร้อยแก้ว,เขียนปกิณกะ
sing(ซิง) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) ร้องเพลง, (นก) ร้อง,การขับร้อง,เสียงร้องเพลง,เสียงเพลง, See also: singable adj. singingly adv., Syn. carol,chant
song(ซอง) n. เพลง,ดนตรีขับร้อง,สิ่งที่ร้อง,เสียงเพรียกร้องของนก แมลงหรืออื่น ๆ
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
song(n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
choristers (n.) คณะขับร้องหมู่ See also: คณะนักร้องประสานเสียง Syn. choir
chorus (n.) คณะขับร้องหมู่ See also: คณะนักร้องประสานเสียง Syn. choir, choristers
High Mass (n.) พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
intone (vi.) พูดหรือท่องแบบการขับร้อง Syn. chant
motet (n.) เพลงที่ขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ Syn. hymn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wishing the bride and groom a bright future, an epithalamium will be sung.ขอให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้ มีอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า ต่อไปจะเป็นการขับร้องเพลงประสานเสียง ขอเชิญคณะนักขับร้องได้เลยครับ
For General Kuribayashi... and his troops, who are fighting bravely for our country... a song will be sung by the children of Nagano... which is Kuribayashi's hometown.แด่ท่านแม่ทัพ คูริบายาชิ... และเหล่ากำลังพล ผู้ซึ่งกำลังต่อสู้ อย่างห้าวหาญ เพื่อประเทศชาติของเรา... เพลงนี้ ถูกขับร้องโดย เหล่าเยาวชนจากมณฑล นากาโนะ..
I'll sing along...ฉันจะขับร้องคลอเึคียง...
Call and I'll sing along.เรียกหาและฉันจะขับร้องคลอเึคียง...
First bubbling note of city's evening chorus.ราวกับขับร้อง ประสานเสียงยามวิกาล
In the shower. And we'd like to talk to you about Glee Club.เราอยากให้นาย เข้าชมรับขับร้อง
The singers complement each other, push each other to be better.ผู้ขับร้องจะเติมเต็มซึ่งกันและกัน ผลักดันให้แต่ละคนเก่งขึ้น
* Buddy holly was singing his very last song ** ต้นฮอลลี่ส่งเสียงขับร้อง เป็นครั้งสุดท้าย *
* With your arms around your girl, you'd try to sing along ** มือที่โอบล้อมกระชับ เราสองขับร้องร่วมกัน *
As you know, the Warblers are competing in our show choir's Regionals competition next week.ที่รู้กันแล้วนะครับว่า ทีมของเราจะประกวดขับร้อง ในรอบระดับภาคสัปดาห์หน้านี้
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ
I have decided to give all the money to the Glee Club that I was going to pay Air Supply!ฉันตัดสินใจว่า จะให้เงินทั้งหมด ที่ผมเคยจะนำไปให้ Air supply ให้ชมรมขับร้องแทน
I was majoring in show choir.ก็ฉันลงเอกวิชาขับร้องนี่
While there's nothing I'd love more than having two Pretty Ponies serenade me, I think we'd get further staging a "gel-ervention" for Blaine than singing lady music.ถึงแม้ว่าฉันจะซาบซึ้งที่มี ม้าน้อยสองตัวจะมาขับร้องเพลงให้ฉัน \ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะ ทำศัลยกรรมเจลให้กับเบลนมากกว่ามาร้องเพลงผู้หญิง
I've crossed oceans of time to bring the results of this show choir competition.ฉันเดินทางข้ามมหาสมุทรแห่งกาลเวลาเพื่อนำสิ่งนี้มา ผลรางวัลการแสดงขับร้องประสานเสียง
Salladhor Saan is a good name for songs. It is."ซาลาดอร์ ซาน" เป็นชื่อที่ดี สำหรับการขับร้อง
In case you get the show choir squirts.เผื่อว่านายจะโดนการแสดงขับร้องทำร้าย
I mean, Glee... it's... it's about the love of music.ฉันหมายถึง... ชมรมขับร้อง ... มันเกี่ยวกับความรักในดนตรี
NYADA's show choir; You should join.ชมรมขับร้องประสานเสียงของเนียอาด้าไงละ นายน่าจะเข้าร่วมนะ
Hey, pumpkin, I heard about Sue taking over your choir room.นี่ ครูรู้เรื่องซู ยึดห้องขับร้องประสานเสียงของเธอแล้วละ
I would join the show choir called the Adam's Apples.ฉันว่าจะเข้าชมรมขับร้องประสานเสียง ที่ชื่อ Adam's Apples โอ้ ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
Listen to me, there is a very rigid performing arts hierarchy at NYADA, and show choir is, like, it's the lowest of the low.ฟังฉันนะ ในเนียอาด้า หนะ ถูกแบ่งชนชั้นในการแสดงทางศิลปะอย่างเข้มงวด แล้วชมรมขับร้องประสานเสียงหนะ มันอยู่ต่ำซะยิ่งกว่าต่ำที่สุดอีกนะ
If you do show choir in college, all right, you might as well be doomed to a life of playing a dancing teapot at Disneyland.ถ้าเธออยู่ชมรมขับร้องประสานเสียงในหมาลัยละก็นะ เธอจะต้องตายแน่ๆกับชีวิตที่ ถูกลิขิตให้เล่นเป็น กาต้มน้ำชาเต้นระบำที่ ดิสนีย์แลนด์
Glee Club is back. Blam!ชมรมขับร้องประสานเสียงก็จะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้ง
The Warblers are, like, one of the most respected glee clubs in the country.พวกวาเบลอร์เหมือนกับ เป็นหนึ่งในชมรมขับร้อง ที่ได้รับการยอมรับที่สุดในประเทศ
So, I would especially like to thank the choir and caterers, and all the nice people sitting before me.ดังนั้น ผมจึงขอขอบคุรเป็นอย่างสูงสำหรับนักขับร้อง คนจัดอาหาร และทุกท่านที่น่ารัก ที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมในขณะนี้
...Good Time by Owl City and Carly Rae Jepsen.Good Time ขับร้องโดย Owl City และ Carly Rae Jepsen.
I hope to hear them sing it one day.{\cHFFFFFF}ข้าหวังว่าจะได้ยินพวกเขาขับร้อง สักวัน
Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night remember how the stars stole the night awayหัวใจเราส่งเสียงดัง เป็นท่วงทำนองที่จิตวิญญาณขับร้อง เมื่อเราเต้นรำกันในคืนค่ำ
♪ And someday as I sing my song ♪ ♪ A small-town kid'll come along ♪ถ้าหากสักวันฉันขับร้อง แล้วหนุ่มบ้านนอกได้ลองมาฟัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขับร้อง
Back to top