ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดคอ*, -ขัดคอ-

ขัดคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดคอ (v.) interrupt See also: break Syn. ขัดจังหวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
English-Thai: Nontri Dictionary
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barge into (phrv.) ขัดคอ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขัดจังหวะ (การพูด)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Giles, you're very much in the way here. Go somewhere else.ไจลส์คุณนี่ขัดคอเสียจริง ไปที่อื่นไป
Don't interrupt./ ไม่ได้ อย่าขัดคอสิ
Sarah, ey? Sorry to interrupt. - Hi, Carina.ขอโทษที่ขัดคอ สวัสดี คารีน่า
You know, catching up.Catching up, by the way, with no distractions.แบบปรับทุกข์กัน แบบที่ไม่มีใครมาขัดคอ
Why you got to ruin it for me, man? That's my heritage.นายต้องขัดคอทุกที บรรพบุรุษให้มา ภาษานี้เป็นภาษาพ่อภาษาแม่ มันก็
Well, sir, I don't mean to correct you on everything you think you know, but, I mean, that's Megatron.ผมไม่ได้จะขัดคอ ความคิดของพวกคุณนะ แต่ว่า... เจ้านี่น่ะ ,มันชื่อว่า "เมกะทรอน"
I'm with him. Sorry. Didn't mean to interrupt.มันไม่ได้หมายถึงการขัดคอ
Let me stop you right there, Mr. Galloway.ผมขอขัดคอคุณตรงนี้นะ คุณกัลโลเวย์
I hate to break it to you, but Mosaic is bigger than you.ผมเบื่อที่จะขัดคอคุณ แต่โมเสคเป็นเรื่องใหญ่ เกินกว่าคุณทำ
Or just the one I prevented?หรือแค่ครั้งที่ผมขัดคอ?
No, no, I hate to cut him off midstream.ไม่... ไม่ ผมไม่ชอบขัดคอเขาหรอก
Are you going to keep interrupting me?เจ้าจะขัดคออย่างนี้อีกนานไหม?
Sweets, no offense, but you might be better off without her.สวีท ไม่มีอะไรขัดคอเลย แต่คุณจะรู้สึกดีขึ้นถ้าไม่มีเธอน่ะ
Well, I hate to break it to you,เอาน่ะ น้าเกลียดที่จะขัดคอ
Not to interrupt your, um, crazy,ไม่ได้อยากจะขัดคอคุณนะ,อืม,บ้าดีเนอะ
No, offense, Sarge, what the hell's your problem with my brother?- ไม่ได้ขัดคอน่ะ ซาร์จ คุณมีปัญหาอะไร กับพี่ชายผมรึเปล่า
Hecklers provided a needed serviceเงื่อนไขการบริการของคนที่ชอบขัดคอ
Welcome to the very first meeting of the heckling club.ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมครั้งแรกของคลับคนชอบขัดคอ
No offense to your storytelling skills.ไม่อยากขัดคอ ความสามารถแต่งเรื่องของคุณ
Oh, don't interrupt her, boss-- she's on a roll.อย่าขัดคอเธอครับ เจ้านาย เครื่องเธอกำลังติด
I'm sorry, Doctor, I interrupted you.ขอโทษครับ คุณหมอ ผมขัดคอคุณ
Actually we're taking a little break.ที่จริงแล้ว เราคุยกันขัดคอนิดนึง
I'm not trying to be a wet blanket, but the last person you dated was Rebecca.ไม่ได้อยากจะขัดคอนะ แต่คนล่าสุดของนายคือรีเบคก้า
Yo. Why the hostility, man?แล้ว มีอะไร ไอ้จอมขัดคอ
Don't let me interrupt.อย่าให้ฉันขัดคอเธอเลย
They shuffed each other and threatened to duel when they thought it was their turn to dance.พวกเขาขัดคอกันขู่จะ ประลองกัน เมื่อพวกเขาคิดว่า เป็นทีของตนที่จะได้เต้นรำ
Oh, Alice, you always were an irksome, slurvish, interrupting thing.โธ่เอ๊ย อลิซ หล่อนนี่มันชอบขัดคอ พูดมากไม่เข้าท่า

ขัดคอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดคอ
Back to top