ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขอคำแนะนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขอคำแนะนำ*, -ขอคำแนะนำ-

ขอคำแนะนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go above (phrv.) ขอคำแนะนำ See also: ขอคำตัดสินใจ (จากคนที่มีอำนาจหรือตำแหน่ง) Syn. go over
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Recommendation, agent.ขอคำแนะนำด้วย เจ้าหน้าที่
Recommendation, agent farnsworth?ขอคำแนะนำด้วย เจ้าหน้าที่ ฟรานส์วอร์ธ
Recommendation, agent farnsworth? Calculating.ขอคำแนะนำด้วย เจ้าหน้าที่ ฟรานส์วอร์ธ กำลังวิเคราะห์อยู่
I have no one to talk to, to ask for advice, to make happy.ฉันไม่มีใครพูดคุย, ขอคำแนะนำเพื่อให้มีความสุข
We wants you to give immediately instructions. We need help...เราติดต่อเพื่อขอคำแนะนำ และความช่วยเหลือ ด่วน!
I used to be able to come you, and ask your advice about anything.ผมเคยขอคำแนะนำจากพี่ได้ทุกเรื่อง
The road was blocked and he was about to suggest a place to stay.ถนนขาด และเขาก็เขาไปขอคำแนะนำเรื่องที่พัก
I could call for advice, or a nurse even?ฉันควรโทรขอคำแนะนำ หรือแม้แต่พยาบาล
Listen, I need some nanny advice.ฟังนะ ฉันอยาก ขอคำแนะนำเรื่องพี่เลี้ยงเด็ก
Went to Morgan for romance advice.เพิ่งไปขอคำแนะนำจากมอร์แมนเรื่องรักใคร่
You must pray for guidance.คุณสวดภาวนาขอคำแนะนำแน่เลย
I reachedoutto your family, asked for an introduction.กับครอบครัวของคุณ ขอคำแนะนำ
Justdroppingbyto give you a little friendly advice.เเค่แวะมาทักทาย ทำความรู้จักเป็นมิตร ขอคำแนะนำจากนายสักหน่อย
Andwhatadvicewould that be?แล้วขอคำแนะนำ แบบไหนกันล่ะ
Youreallywantmy advice?เธอต้องการขอคำแนะนำ จากฉันจริงๆงั้นเหรอ
Just dropping by to give you a {\little }friendly advice.เเค่แวะมาทักทายทำความรู้จักเป็นมิตร ขอคำแนะนำจากนายสักหน่อย
I have a 16-year-old, and believe me, when it comes to dating advice, I am batting a red hot zero.ฉันมีลูกสาวอายุ 16 และจงเชื่อฉัน เมื่อมาขอคำแนะนำ เรื่องออกเดทกับฉัน ฉันจะประกาศเขตรบพื้นที่สีแดง
Just, uh, following some advice.แค่ มาขอคำแนะนำสักหน่อย
I would suggest that what really chuffs your eggs is that, in his hour of need, Booth turned to me for advice, instead of you.ผมจะบอกให้ว่า สิ่งที่ไร้สาระกว่าไข่ของคุณคือ ในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ บูธมาขอคำแนะนำจากผม แทนที่จะเป็นคุณ
I've been asking him for advice and and waiting to hear his laugh, and for him to tell me that he loves me.แม่ขอคำแนะนำจากพ่อ... และรอได้ยินเสียงหัวเราะ และได้ยินว่าเขารักแม่
Yeah, um... Look, Sue, I gotta ask your advice about something.ซู ผมขอคำแนะนำคุณหน่อย
Chuck came to you three for advice.ชัคมาหาพวกคุณทั้งสาม เพื่อขอคำแนะนำ
Highway 18, 85 Interstate, please advise.ทางหลวง 18 เขตต่อเชื่อมรัฐ ขอคำแนะนำ
Thanks, but I don't come to you for dating advice.แต่ฉันไม่ได้มาหานาย เพื่อขอคำแนะนำเรื่องเดทนะ
Son, are you going to another man for love advice?ลูกชาย นายไปขอคำแนะนำ ความรักจากคนอื่นงั้นเหรอ
You know, I could use a little motherly advice.เธอรู้ว่าฉันอาจจะ ขอคำแนะนำจากเธอก็ได้
Are you asking me advice on dumping a case?พี่กำลังขอคำแนะนำ เพื่อทำให้สำนวนอ่อนเหรอ
In other countries, they call the chef to the table and get recommendations and what else...?ในต่างประเทศลูกค้าจะเรียกเชฟมาที่โต๊ะ\ แล้วขอคำแนะนำและก็อย่างอื่น
There's the Executive Chef and other chefs, but you call me out and ask what's good or to make recommendations.มีทั้งหัวหน้าเชฟและก็เชฟรุ่นพี่คนอื่นๆ แต่คุณกลับเรียกฉันออกมา แล้วก็ถามอะไรดีมั่งล่ะรึขอคำแนะนำมั่งล่ะ
Act crazy, Wally? Remember me never to ask you for advice when I'm being bullied.แกล้งเป็นบ้าเรอะวอลลี่ เตือนฉันทีว่าอย่าขอคำแนะนำ จากนายถ้าฉันโดนแกล้ง
So instead of accusing her, you might wanna ask her for some pointers.แทนที่คุณจะกล่าวหา คุณน่าจะขอคำแนะนำจากเขามากกว่า
Kings and Hands have come to me for advice since--เหล่ากษัตริย์และมือขวามาหาข้า ขอคำแนะนำตั้งแต่
I'd love to get some advice.ฉันอยากจะ ขอคำแนะนำบางอย่างค่ะ
Um, I'd like to get your advice about a cancer patient.อืม ฉันอยากจะ ขอคำแนะนำจากคุณค่ะ เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง
She is someone very dear to me and, uh... I need her advice.เธอเป็นคนที่ฉันรักมาก และฉันจะไปขอคำแนะนำ
Gabrielle Solis is asking us for sex tips?กาเบรียล โซลิสขอคำแนะนำเรื่องบนเตียง
I'm getting a little financial advice. I'm...ผมมาขอคำแนะนำทางการเงินนิดหน่อย
I don't feel comfortable discussing this with you.ไม่ต้องกลัวไปหลานรัก ฉันแค่อยากขอคำแนะนำ
You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you questions.คุณมีสิทธิที่จะพูดคุยกับทนายความเพื่อขอคำแนะนำก่อนที่เราจะถามคำถาม
It's today, and so I need every waking moment to prepare, which includes tracking down Serena and getting her advice on what to wear for my debut.วันนี้แหละ ชั้นต้องใช้เวลาที่มีในการเตรียมตัว รวมทั้งตามหาเซรีน่า /N และขอคำแนะนำจากเธอ ว่าจะใส่ชุดไหนในการเดบิวต์ของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขอคำแนะนำ
Back to top