ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขมวดคิ้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขมวดคิ้ว*, -ขมวดคิ้ว-

ขมวดคิ้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมวดคิ้ว (v.) frown See also: knit one´s brow Syn. ย่นคิ้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
gather(แกธ'เธอะ) vt.,vi.,n. (การ) รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดคิ้ว,สิ่งที่เก็บรวม, See also: gatherable n., Syn. assemble,mass
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า,อากาศทำท่าจะมีฝน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง,หดหู่ใจ,โกรธ., Syn. louring,dark
rumple(รัม'เพิล) vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) ย่น,พับ,จีบ,ยู่ยี่,ยุ่ง,ขมวดคิ้ว, Syn. crease,wrinkle
English-Thai: Nontri Dictionary
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
knit(vt) ถัก,ปะชุน,สาน,ผูก,ร้อย,ต่อ,ขมวดคิ้ว
rumple(vt) ขมวดคิ้ว,ทำให้ยับ,จีบ,พับ,ทำยู่ยี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
knit (vt.) ขมวดคิ้ว See also: ย่นหน้าผาก
lour (vi.) ขมวดคิ้ว See also: หน้าบึ้ง Syn. frown, scowl
frown at (phrv.) ขมวดคิ้ว (ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย)
lower (n.) การขมวดคิ้ว See also: หน้าตาบูดบึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anything or anyone different is-- ...well, they say... 'frowned upon'.ผู้คนแปลกๆ หรือสิ่งแปลกๆ ก็ชอบแบบว่า ขมวดคิ้ว นี่วหน้า.
To make me fret or make me frownที่จะทำให้ฉันหงุดหงิดหรือทำ ให้ฉันขมวดคิ้ว
See those leaders start to frown lt's sword and gun dayพวกผู้นำ เริ่มขมวดคิ้ว มันคือวันที่มีการยิงและฟันกันทั้งวัน
To risk another...เพิ่มรอยขมวดคิ้วเข้าไปอีก
The Senate would frown upon lowering standard into muck and shit... as they frown upon many things that ambitious men must embrace.วุฒิสภาจะขมวดคิ้ว ลดมาตรฐาน ลงไปในโคลนตมและอึ ... ขณะที่พวกเขาขมวดคิ้วเมื่อหลายสิ่งหลายอย่าง
You're getting some very pronounced frown lines.คุณเริ่มจะมีรอยขมวดคิ้วแล้วล่ะ
When he's alone, he mostly just practices smiling and frowning. We've all done it.ส่วนใหญ่เขาแค่ฝึกยิ้มกับขมวดคิ้ว เราทุกคนก็เคยทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขมวดคิ้ว
Back to top