ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อเหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อเหตุ*, -ก่อเหตุ-

ก่อเหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุขึ้น (v.) make a quarrel See also: to make charges against, cause trouble Syn. หาเรื่อง, ก่อเรื่องขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WITH A PROPENSITY FOR ARSON. Garcia: BRIAN MILLER, 18 YEARS OLD,ก่อเหตุทำลายข้าวของมาตลอด 18 ปีในชีวิตเขา
He's just like you, a damn troublemaker.เขาเป็นเพียงเหมือนคุณอยู่ที่ เขี้ยวลากดินที่ถูกสาป ผู้ก่อเหตุ ชื่ออะไรและรูปแบบ ของคุณหรือไม่
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
Because I'm in uniform, I cannot retaliate, sir.ผมอยู่ในเครื่องแบบผมก่อเหตุวิวาทไม่ได้
The police has discovered the body of a fugitive suspect He was involved in the Sheung Wan shooting earlier todayเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตำรวจได้พบศพชายคนหนึ่ง เข้าใจว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่หลบหนี หลังก่อเหตุยิงกันที่เขตเฉียววานเมื่อตอนบ่าย
They never told my lawyer about this chick.คนที่ก่อเหตุไม่มีรอยสักที่หน้าอก ทางนั้นไม่บอกทนายฉันเรื่องนี้เลย
According to a witness... the phantom assailant exhibits extraordinary powers.จากหลักฐานที่พบ.. ผู้ร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้
Is he the perpetrator of the recent crimes?เขาอาจเป็นคนก่อเหตุเมื่อเร็วๆนี้ ?
The perpetrator sent this to all the media.ผู้ก่อเหตุได้ส่งนี้ให้กับทุกสื่อ
He's an accident. This is indefensible, captain.เขาเป็นตัวก่อเหตุ จะมาแก้ตัวแบบนี้ไม่ได้ ผู้กอง
If he knew how difficult it is for local police departments to interact with each other, he may have intentionally crossed jurisdiction lines.ไม่จำเป็น เราเชื่อว่าคนร้ายจะก่อเหตุตามเส้นทางนี้แน่นอน สถานที่ก่อเหตุมีความเสี่ยงมาก คนร้ายกลับเลือกที่นี่ ทางสายอื่นก็มี
He chose and elevated position with excellent enfilade and perfect field of fire.จำไว้ว่า คนร้ายก่อเหตุเวลากลางคืน การที่จะหยุดเขาได้
Have the unsub pop the trunk.See if reid can see it.มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัว ที่กระตุ้นให้คนร้ายก่อเหตุ
That's it.เยี่ยมเลย งั้นที่เขาก่อเหตุทั้งหมดนี่เป็นเพราะเขาบ้าน่ะเหรอ
Sylar, he's killed again.ไซลาร์ เขาก่อเหตุอีกแล้ว
Pending an internal affairs investigation.รอการสอบพฤติกรรม ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายใน
I just spoke to the suspect.ฉันเพิ่งไปคุยกับผู้ก่อเหตุมา
What we don't know... is how regular non-cyborg humans were involved in the attack as well.ที่เรายังไม่รู้คือ... ...มนุษย์ที่ไม่ใช่ไซบอร์ก เข้าร่วมการก่อเหตุได้ยังไง
If your pet snake strikes in France... I will have to seize him.ถ้าเขามาก่อเหตุในฝรั่งเศส ผมจำเป็นต้องจับเขา
If you kill in France...ถ้าเธอก่อเหตุในฝรั่งเศส...
Efforts to find out whose selfish crime... caused our entrapment have been fruitless.ความพยายามในการติดตามคนเห็นก่อตัว ของผู้ที่ก่อเหตุทำลายสิ่งแวดล้อม\ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าใดนัก
Well, I'm sure they arranged it... just to spite you, honey.พวกเขาคงเลือกก่อเหตุ_BAR_ เวลานี้ เพื่อรบกวนเวลานอนมั้ง
A criminal named Rashid... has been on a bombing campaign for two years.อาชญากรชื่อ ราชิด ก่อเหตุระเบิดต่อเนื่อง_BAR_ มาสองปีแล้ว
I MEAN,KAYLA'S THE ONE THAT GOT MY KIDS TO LIGHT A FIREฉันหมายความว่า เคย์ลาคือคนที่ทำให้ลูกๆฉันก่อเหตุวางเพลิง
Early reports indicate the American death toll now stands at 56, with threats of further violence here at home.รายงานช่วงแรกระบุว่า จำนวนชาวอเมริกันที่เสียชีวิต 56 คน พร้อมระบุจะก่อเหตุรุนแรง
We've got a confirmed anomaly and one very angry raptor.เราทราบสายพันธ์เจ้าตัวก่อเหตุแล้ว เป็นแร็ปเตอร์อารมณ์ร้าย 1 ตัว
14 different chemical compounds Were used in the material responsible for the incident On the bus.มีสารประกอบทั้งหมด 14 ชนิด ในสารที่ก่อเหตุบนรถเมล์
Something he did during the murders that wasn't actually necessary.เขาทำบางอย่างระหว่างก่อเหตุ ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น
Daws said it's a blitz attack. It's a different M.O.ดอวส์บอกว่ามันเป็นการจู่โจมกระทันหัน เป็นการก่อเหตุแบบอื่น
NO, JUST WOMEN THAT REMIND HIM OF HIS WIFE. WHEN THIS TYPE OF KILLER IS TRIGGERED, THEY NEED TO RELEASE THE RESENTMENT QUICKLY.โดยมากแล้ว เขาจะต้องก่อเหตุใกล้ๆแหล่งความไม่พอใจนั้นๆ
D.O.A. NO WANTS, NO WARRANTS. THEY WORK IN THE AREA,ชายสองคน ถนนในเมือง ก่อเหตุกลางวัน และขับรถตัวเอง
This is the man who came into the palace and set off the explosions.นี่ก็คือผู้ที่เข้าไปในพระราชวังและก็ก่อเหตุระเบิด
The one who set off the explosions at the palace was Hong Gil Dong!คนที่เข้าไปก่อเหตุวางระเบิดภายในพระราชวังก็คือ ฮงกิลดง!
Had the bombs being constructed here found their eventual intended target the devastation could...ที่มือระเบิดตั้งใจจะก่อเหตุ เพราะมีการค้นพบแผนการ ที่ต้องการจะทำลายจริงๆ
If you're willing to give me the name of your accompliceถ้านายอยากจะ บอกชื่อของผู้ร่วมก่อเหตุ
But I am here to assure you that those responsibleและดิฉันขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ก่อเหตุร้ายเหล่านี้
So what you're saying is that Tommy might have done all of this based on something that was imaginary.ซึ่งนั่นก็แปลว่า ทอมมี่ก่อเหตุ ในสิ่งซึ่งเขาจินตนาการขึ้นมา
Why? They disappear in the dead of night, they have a head start on the cops,พวกเขาหายตัวในคือก่อเหตุ
AND FLAG ANYONE WITH A HISTORY OF BEING FIRST ON THE SCENE. OR ANYONE WITH A JUVENILE RECORDรวมทั้งคนที่มีประวัติเกี่ยวกับไฟ เคยถูกไฟไหม้บ้านตอนเด็ก ๆ หรือเคยก่อเหตุด้วยไฟด้วย
REVENGE ARSONISTS OFTEN TARGET GROUP HEADQUARTERS,ผู้ต้องหาคนนี้เลือกก่อเหตุที่สถานที่ชุมชน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อเหตุ
Back to top