ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การใส่ร้ายป้ายสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การใส่ร้ายป้ายสี*, -การใส่ร้ายป้ายสี-

การใส่ร้ายป้ายสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การใส่ร้ายป้ายสี (n.) accusation See also: blame, charge Syn. การกล่าวหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mudslinging (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ร้าย, การกล่าวร้าย
slur (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is nothing more than a smear campaign.นี่เป็นแค่การใส่ร้ายป้ายสี
This was a coordinated smear campaign that I guarantee you was supposed to end with me in the grave.นี่มันโครงการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆ ซึ่งฉันรับประกันได้เลยว่านายคงจะต้อง พบจุดจบลงหลุมไปด้วยกันกับฉัน
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท
You're so eager to believe any calumny, any vile thing said about this man you despise that you're taking the word of an inmate in a mental ward.คุณกระตือรือร้นอย่างมาก ที่จะเชื่อการใส่ร้ายป้ายสีใดๆ เรื่องเลวร้ายที่พูดกันมาเกี่ยวกับ ชายผู้นี้ที่คุณเกลียดชัง แล้วคุณยังเชื่อคำพูดของคนไข้ ในแผนกจิตเวชอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การใส่ร้ายป้ายสี
Back to top