ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหว่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหว่าน*, -การหว่าน-

การหว่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหว่าน (n.) sowing See also: scattering, spreading Syn. การโปรย
English-Thai: HOPE Dictionary
semination(เซมมะเน'เชิน) n. การหว่านเมล็ด,การปล่อยน้ำกามเข้าไปในช่องคลอดระหว่างการสังวาสหรือโดยเครื่องมือ -Phr. (artificial semination n. การปล่อยน้ำกามเข้าไปในช่อง คลอดโดยเครื่องมือ)
sprinkle(สพริง'เคิล) vt.,vi.,n. (การ) พรม,โปรย,โรย,หว่าน, (ฝน) ลงประปราย,ฉีดให้เปียก.,สิ่งที่ใช้พรม (โรย,โปรย) ,การหว่าน,ฝนที่ลงประปราย,จำนวนเล็กน้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
sprinkle(n) การพรม,จำนวนน้อย,การโปรย,การหว่าน,ฝนโปรยปราย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sowingการหว่านเมล็ด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was logical to cultivate more options.การหว่านแหสร้างหนทางเป็นสิ่งที่สมควรจะทำ
It ought to be so, but your arts and allurements may have made him forget what he owes to himself and the family.มันน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่เล่ห์อุบายและการหว่านเสน่ห์ของเธอ... ก็อาจจะทำให้เขาลืมไปก็ได้ว่า เขามีหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวอย่างไร
To become attracted to this?กลายเป็นการหว่านเสน่ห์งั้นสิ?
All the weeks of flirting and game playing have finally led to this-โรแมนติกมาก ตลอดหลายสัปดาห์ แห่งการหว่านเสน่ห์และเล่นเกมกัน สุดท้ายก็นำไปสู่
Did you get my memo about drilling for babies?พวกเธอได้รายงานเรื่องการหว่านพืชหวังเด็กของฉันหรือเปล่า
Uh, there's chatter on the web that it casts too wide a net.มีข้อสังเกตจากคนในเว็บว่า มันอาจเป็นการหว่านแหเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหว่าน
Back to top