ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสั่นไหว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสั่นไหว*, -การสั่นไหว-

การสั่นไหว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสั่นไหว (n.) vibration See also: shaking, trembling
English-Thai: HOPE Dictionary
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
English-Thai: Nontri Dictionary
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flickerการสั่นไหว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modal analysisการวิเคราะห์การสั่นไหว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremor (n.) การสั่นไหว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a shake? That's milk and ice cream?นั่นคือการสั่นไหวหรือไม่ นั่นคือนมและไอศครีม?
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย?
In both 1811 ad 1812,large tremors shook D.C.,and again in 1828.แต่ในปี 1811 และปี 1812 ก็เกิดการสั่นไหวครั้งใหญ่ที่ดีซี แล้วก็อีกครั้งในปี 1828
We have the best views, the most advanced security system, keyless entry, 24-hour video vibration detection.เรามีทิวทัศน์ที่สวยงาน การรักษาความปลอดภัยขั้นเทพ ระบบไรกุญแจควบคุมเข้าออกตลอด 24 ชม. วิดิโอตรวจจับการสั่นไหว
♪ Whole lot of shakin' goin' on ♪# การสั่นไหวรุนแรง เอาเลย #
♪ Come on over, whole lot of shakin' going on. ♪#เข้ามาใกล้ๆ การสั่นไหวแสนรุนแรง เอาเลยสิ #

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสั่นไหว
Back to top