ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่วมมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่วมมือ*, -การร่วมมือ-

การร่วมมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมมือ (n.) cooperation
การร่วมมือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
English-Thai: HOPE Dictionary
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,การร่วมฟ้อง,การเชื่อมต่อกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinationการร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]
Strategic alliances (Business)การร่วมมือกันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collaboration (n.) การร่วมมือ Syn. alliance, cooperation, teamwork
break-up (n.) การยุติความสัมพันธ์หรือการร่วมมือ
internationalist (n.) ผู้สนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศ
UNESCO (abbr.) องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ See also: ยูเนสโก (คำย่อของ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell me who else is involved in this conspiracy, and I will make sure that your cooperation is taken into account by the grand jury.บอกมาว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกบ้าง การร่วมมือ จะช่วยลดโทษทัณฑ์ลงได้บ้าง
Together, we will take down Division piece by piece, and the last word they'll breathe before the end will be my name.การร่วมมือกันของเรา จะเล่นงานดิวีชั่นไปทีละงาน และคำสุดท้ายที่เขาจะพูดในลมหายใจสุดท้าย
This kind of combined effort between our countries sends a powerful message to the international drug community.การร่วมมือกันระหว่างเราทั้งสองประเทศ ได้ส่งสัญญาณอันทรงพลัง ไปยังเครือข่ายค้ายานานาชาติ
Is international magical cooperationการร่วมมือทางเวทมนต์ระหว่างประเทศ... ..
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ...
Let the rite begin...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... .
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
( on TV ):ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้
Unless President Logan and President Suvarov make a joint statement repudiating this accord,ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
In the volatile climate of the 21st century, the sharing of deterrent technologies by responsible powers is the surest guarantee of global peace.ในสภาพผันผวนของศรรตวรรษที่21 การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้
I have hostages.ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้
As we just heard, the terrorists are demanding that President Logan repudiate the antiterrorism accord.ผกก.ต้องการให้ปธน.โลแกน ล้มเลิกการร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย บ้าไปแล้ว
Fine, but it's going to make collaboration kind of hard.ก็ได้, แต่มันจะทำให้การร่วมมือกันลำบากหน่อยนะ
Ah, yes, which is a shadowy cabal of corporations that pretty much influence everything that happens in this country.อ่ะ ใช่ ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ในเงามืด ของการร่วมมือกันซึ่งค่อนข้างจะมีอิทธิพลมาก ต่อทุกอย่างที่เกิดในประเทศนี้
He won't just let our partnership dissolve.เขาไม่ยอมให้การร่วมมือกันของเราจบ
And so is the corporations profit Thats why she needs you.รวมไปถึงการร่วมมืออื่นๆด้วย เธอถึงต้องการนาย
But it is my feeling that to involve the Jordanian secret service is a breach of operational integrity.แต่โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่เห็นด้วยแม้แต่น้อย เรื่องการร่วมมือกับพวกจอร์แดน
A marriage is a partnership.การแต่งงานคือการร่วมมือกัน
But to be human means to care for each other and civilization means to work together to create a better life.แต่การเป็นมนุษย์หมายถึง การห่วงใยซึ่งกันและกัน และอารยธรรมหมายถึง การร่วมมือกัน เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า
I know I'm always preaching That profiling is A collaborative effort,ผมรู้ผมบอกเสมอว่า การวิเคราะห์นั้น ต้องอาศัยการร่วมมือกัน แต่กรณีนี้มันไม่ใช่
Along with something much more gruesome.เอริกา ค่อนข้างชัดเจนว่าการร่วมมือครั้งที่แล้ว
The examiner says the body's been dead less than a day, but he was tortured before he was killed.เป็นแค่การร่วมมือครั้งเดียว
If you don't want to roll with me, that's fine.ถ้านายไม่ต้องการร่วมมือกับชั้น นั่นก็ไม่เป็นไร
We are looking at a human/animal collaboration.เรากำลังมองกาการร่วมมือกันระหว่างสัตว์ และมนุษย์
For the unity of the Shinhwa Group and the JK Group.สำหรับการร่วมมือระหว่าง ชินฮวา กรุ๊ป และ JK กรุ๊ป
The two groups consummating the strategic merger are expected to become blood-tied...ไม่เพียงแต่การร่วมมือกันของสองบริษัท ประชาชนยังจับตามองสองบริษัทอย่างใกล้ชิด เรื่องที่จะดองเป็นทองแผ่นเดียวกัน
'of Mordred and Morgana united in evil.'คำทำนายโบราณกล่าวถึงการร่วมมือ ของมอร์เด และ มอร์กาน่า ร่วมือกันทำสิ่งชั่วร้าย
The ancient prophecies speak of an alliance - of Mordred and Morgana united in evil.มีคำทำนายโบราณ กล่าวถึงการร่วมมือกันนี้ เกี่ยวกับ มอร์เดน และ มอร์กาน่า การร่วมมือเพื่อความชั่วร้าย
But this union must be stopped... whatever the cost.ต้องหยุดการร่วมมือนี้โดยเร็ว ไม่ว่ายังไงก็ตาม
And "special effort on our part towards a spirit of cooperation".และ "ความพยายามเป็นพิเศษ กับจิตวิญญาณของการร่วมมือกัน"
Thee was no cooperation and no hard evidence.ไม่มีทั้งการร่วมมือใดๆและหลักฐานที่แน่ชัด
But it seems to me that someone like you could benefit hugely from an association with someone like me.แต่ฉันคิดว่า คนแบบพวกคุณ ได้ประโยชน์เยอะแยะ จากการร่วมมือกับ คนแบบพวกฉันนะ
JJ: ... But are cooperating with the investigation.แต่การร่วมมือในการสอบสวน
You know this whole friendly, cooperative thing?คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนและการร่วมมือกันใช่มั๊ย?
It's got to be a pack thing.ต้องเป็นการร่วมมือกันแน่
Sophia, we have an agreement based on, uh, cooperation and trust.โซเฟีย เรามีข้อตกลงกัน อยู่บนพื้นฐานของการร่วมมือกันและความเชื่อใจ
But, again, collaboration.แต่ อีกทีนึงนะ การร่วมมือกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่วมมือ
Back to top