ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทิ้งระเบิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทิ้งระเบิด*, -การทิ้งระเบิด-

การทิ้งระเบิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทิ้งระเบิด (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การโจมตี, การบอมบ์
English-Thai: HOPE Dictionary
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
English-Thai: Nontri Dictionary
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombing (n.) การทิ้งระเบิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So a drone strike is out of the question.การทิ้งระเบิดคงเป็นไปไม่ได้
On March 17th and May 11th, two great bombings decimated the west half of Kobe 4000¸killed, 200,000 were affected.การทิ้งระเบิดครั้งใหญ่สองครั้ง ทำลายโกเบตะวันตกทั้งหมด 4,000 คน เสียชีวิต 20,000 ได้รับผลกระทบ เป็นความหายนะครั้งใหญ่
The Crown's case against them is... that they are a support network for the bombers, and as such...กรณีของคราวน์ พวกเขาก็คือ ... ว่าพวกเขามีเครือข่ายสนับสนุน สำหรับการทิ้งระเบิดแล?
We get to your dad, get him to pull the plug on Skynet. The bombs won't fall.ถ้าเราไปหาพ่อเธอแล้วบอกให้เขาปิดสกายเน็ต ก็จะไม่มีการทิ้งระเบิด
In 1941. The Japanese bombed Pearl Harbor.ในปี 1941, ญี่ปุ่นทำการทิ้งระเบิดเพิร์ล ฮาร์เบอร์
It had been just about six months since we had lost our home due to firebombings by the Americans and escaped to the sokai in Manchidaniประมาณหกเดือนจากที่เรา สูญเสียบ้านเพราะ การทิ้งระเบิดของอเมริกา เราหลบมาอยู่ที่ โซไค ใน มันชิดานิ
However, as it reached Showa 20 (1945) in the Great Tokyo Firebombing of March 10, 10,000 were killed and Osaka and Nagoya and many other cities also saw heavy bombingแต่เมื่อย่างเข้า ปีโชวะที่ 20 ระหว่างการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ในโตเกียว ในวันที่ 10 มีนา มีผู้เสียชีวิตกว่า 10,000 คน โอซาก้า นาโกย่า และเมืองอื่นๆ ก็ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักเช่นกัน
Mother passed away in a bombing on June 5thคุณแม่เสียแล้ว ตอนที่มีการทิ้งระเบิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนา
Tomorrow, we may burn and die from a raidพรุ่งนี้ เราอาจจะถูกไหม้และตาย จากการทิ้งระเบิด
Then no more bombings?ไม่เห็นมีการทิ้งระเบิดเลย?
This may be our last chance. [explosion rumbles] If this bombardment continues,นี่อาจจะเป็น โอกาส สุดท้าย ถ้าการทิ้งระเบิด ลงมาตรงนี้
At the mercy of the Japanese bombers, and without any naval support, the Marines battled yet another enemy:นอกจากต้องเผชิญกับการทิ้งระเบิด.. จากญี่ปุ่น.. อีกทั้งยังไม่มีการเสริมกำลัง..
U.s. 5th Air Force planes strafed enemy positions and dropped 400 tons of bombs on the beaches.กองการบินที่ 5 ของสหรัฐได้ทำการยิงกราด.. ลงมายังตำแหน่งของข้าศึก และทำการทิ้งระเบิดกว่า 400 ตัน..
The SUV was registered to the wife of a turkish oil executive that paid for plane tickets used by an iranian suspect in the bombing of a Jewish community center in Buenos Aires in 1994.รถ SUV คันนี้จดหมายในชื่อภรรยา ของผู้บริหารบริษัทน้ำมันชาวตุรกี ที่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ถูกใช้โดยผู้ต้องสงสัยชาวอิรัค ในการทิ้งระเบิด
And hiding in the ocean is not gonna stop them from bombing this town and all the people in it.และซอ่นตัวในทะเล นั่นหยุดพวกเขาไม่ได้ หรอก จากการทิ้งระเบิด เมืองนี้ ประชาชนที่นี่
General Campbell's wing will be leading the bombardment.คนของนายพล แคมเบล เป็นคนนำการทิ้งระเบิด
The bomb drops, and these guys show up.มีการทิ้งระเบิด,ต่อมาคนพวกนี้ก็โผล่มา
Every single German message, every surprise attack, every bombing run, every imminent U-boat assault...ทุกคำสั่งของเยอรมัน ทุกการโจมตี... ทุกการทิ้งระเบิด ทุกการจู่โจมของเรืออู...
The American government attempted to contain the outbreak by detonating a bomb.รัฐบาลอเมริกันพยายามควบคุมโรคระบาด ด้วยการทิ้งระเบิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทิ้งระเบิด
Back to top