ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การถอนตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การถอนตัว*, -การถอนตัว-

การถอนตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถอนตัว (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
English-Thai: Nontri Dictionary
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna run to the gym before there's an ellipto-Iine.แย่จังที่แคลร์พลาดไปหมด รวมทั้งการถอนตัวจากเชียร์ลีดเดอร์
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย
You're free to transfer.นายเป็นอิสระในการถอนตัว
It's much harder for you to walk away if they know you're still alive.ย้ายมาอยู่ที่นี่ มันยากกว่านั้นสำหรับเธอในการถอนตัว ถ้าพวกเขารู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่
His pension is deposited monthly and someone is making the occasional withdrawal.เงินบำนาญของเขาเป็นเงินราย เดือน และคนที่จะทำให้การถอนตัวเป็น ครั้งคราว การโอนเงินทั้งหมด
And maybe it was nuts, defining myself by what a retired porn star thought of me, but she made me realize that if I didn't define who I was and what I wanted, somebody else would.และในบางทีมันก็เกิดขึ้นเอง โดยที่แม่ดาราหนังโป๊ทำการถอนตัวออกจากวงการนี้/ที่ฉันคิดนะ แต่เธอทำให้ฉันเห็นว่า/ถ้าฉันไม่กำหนดว่าฉันเป็นใคร
So, Mary, any documents that Magnussen has concerning yourself, you want extracted and returned.เอาล่ะ แมรี่ เอกสาร ที่แมกนัสเซน มี คิดทบทวนตัวเองซะ คุณต้องการถอนตัวออกมา เเละ การชดใช้
Clarke, you said that Lincoln is going through withdrawal.คุณบอกว่า ลินคอล์น จะผ่านการถอนตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การถอนตัว
Back to top