ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคลี่คลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคลี่คลาย*, -การคลี่คลาย-

การคลี่คลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Situation secure, units stand on cease fireสถานะการคลี่คลาย. ทุกหน่อยประจำที่ รอสัญญาณ การยิง
Ever since you got here, everything has been unravelling.นับตั้งแต่ที่คุณมาถึงที่นี่ทุกอย่าง ได้รับการคลี่คลาย คุณเป็นคำสาป!
I spent my entire life trying to unveil those forces.ฉันใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับการคลี่คลายเรื่องเหล่านั้น
And if I'm right, both halves of the case help solve the other half.และถ้าฉันคิดถูก ครึ่งหนึ่งของ แต่ละคดีจะช่วยในการคลี่คลายคดีทั้งสอง
Mr. Castle, so this is you working a homicide?คุณแคสเซิล นี่คือ การคลี่คลายการฆาตกรรมของคุณหรอ?
Oh, I plan to melt Captain Permafrost by solving this case.อ้อ ผมวางแผนจะให้ กัปตันใจแข็งดั่งหิน ใจอ่อนลง ด้วยการคลี่คลายคดีนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคลี่คลาย
Back to top