ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กักตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กักตัว*, -กักตัว-

กักตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กักตัว (v.) detain See also: take(somebody) into custody
English-Thai: HOPE Dictionary
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
lying-in(ไล'อิงอิน) n. การนอนอยู่บนเตียง,การจำกัดเขต.การกักตัว, Syn. confinement
English-Thai: Nontri Dictionary
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intern๑. แพทย์ฝึกหัด๒. กักตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chain (vt.) กักตัว See also: กักขัง, คุมตัว Syn. confine, restrain
intern (vt.) กักตัว Syn. confine, detain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold on to Kip and her until their alibis check out.กักตัวคิปและเธอไว้จะกว่าจะเช็คเรื่องที่อยู่ของพวกเขาเสร็จ
Look at this. average of 2 years between abducting them and killing them.กักตัวพวกเขาไว้สักระยะด้วย
After-school detention for a month.กักตัวหลังเลิกเรียนหนึ่งเดือน
Let's keep him here while i process the house,all right?กักตัวเขาไว้ที่นี่ ขณะที่ผมไปตรวจค้นที่บ้าน ตกลงนะ
Lock him up for what?กักตัวเขาไว้เพื่ออะไร
Keep her in our custody until we know what we're dealing with.กักตัวเธอไว้ จนกว่าเราจะเข้าใจสถานการณ์
They're only holding me until the magistrate's hearing.เขาแค่กักตัวผมไว้ รอศาลแขวงตัดสิน
Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up.คณะกรรมการสรรโหวตชำระเงินประจำปีของ $ 500 เพียงเพื่อกักตัวเขาไว้
The instant his 10-day paper expires, he'll be committed...พอครบ 10 วัน เขาจะถูกกักตัว
I've had a couple of... centerfold fantasies myself...ผมมีรูปเปลือยของตัวผมเอง และผมจะไม่สั่งกักตัวเขา
I want her quarantined.ฉันต้องการกักตัวเธอเอาไว้
He's being held prisoner by a very dangerous program one of the oldest of us.เขาถูกกักตัวไว้โดย โปรแกรมอันตราย ผู้ซึ่งดำรงอยู่มายาวนาน เขามีชื่อว่า เมโรวินเจียน
But I'm afraid I'm gonna have to detain you and your valet until further notice.ผมต้องกักตัวคุณกับคนรับใช้ไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
He's been detained. Here's the number.เขาถูกกักตัวอยู่ นี่ครับ เบอร์โทรศัพท์
Yes, we got detentions if we didn't wear it I always borrowed it from my friendsใช่ แล้วราก้แจะถูกกักตัวไว้หากไม่ได้ใส่มา ฉันมักจะยืมจากเพื่อนๆเสมอ
We don't have a legal right to hold them.เราไม่มีสิทธิ์ตามกฏหมาย ที่จะกักตัวพวกเขาไว้
Seate police are holding him in connection with a homicideตำรวจสถานี ซีเอท กักตัวไว้ ในข้อหา เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม
You said holding, not charging.คุณพูดว่ากักตัวไว้ แต่ไม่ไ้ด้แจ้งข้อหา
I know this guy. I was in quarantine with him.ฉันรู้จักคนคนนี้ ฉันถูกกักตัวร่วมกับเขา
I was held back by an impacted wisdom tooth.ผมถูกกักตัวไม่ให้มา.. เพราะผมต้องผ่าฟันคุด
We've been asked to... keep you here.เราได้รับการร้องขอ ให้กักตัวคุณไว้ก่อน
Mayor, you still want me to lock him up?ท่านายกครับ ให้ผมกักตัวเขาไว้ก่อนมั้ยครับ
All significant witnesses have been detained.พยานทุกคน โดนกักตัวไว้แล้ว.
We also managed to get a picture of the girl that Creedy's men were detaining.แต่เราได้ภาพของผู้หญิง ที่ผู้ก่อการร้าย กักตัวเอาไว้.
It'll be hard to investigate if you're detaining all my witnesses.มันลำบากที่จะสอบสวนอะไรเพิ่ม ถ้าคุณยังคงกักตัวพยานผมเอาไว้
Sir, lower your voice, or I will restrain you.คุณครับ เบาเสียงหน่อย หรือจะให้ผมกักตัวคุณไว้
You understand our concern.- จะต้องกักตัวเค้าไว้นานแค่ไหน
Then we'll catch her, and restrain her again until she tells us about the First Kira.งั้นเราไปจับเธอ และกักตัวเธอไว้ จนกว่าเธอจะยอมบอกเกี่ยวกับคิระที่1
Actually, we can for 48 hours.เรากักตัวพวกเธอได้ 48 ชม.
Shit. Why only Jae-gu and Hong-gyu get detention?ชิบ ทำไม เจกู และ ฮองยูเท่านั้น ที่ถูกกักตัวไว้?
It's nearly 2 a.m. and we're still sealed in this building that we came to with the firemen earlier this evening, to assist an elderly lady who later attacked a policeman and a fireman.ราวๆ 2 ชั่วโมงแล้วที่เราถูกกักตัวไว้ที่นี่ เรามาพร้อมกับทีมดับเพลิงเมื่อเย็นวันนี้ เพื่อช่วยเหลือหญิงชราคนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเธอจู่โจมเข้าหาตำรวจ
Fuck, man, if I get one more fucking detention, I'll be fucking expelled.ให้ตายสิ ถ้าฉันโดนกักตัวอีกครั้งเดียว ฉันจะไล่แม่งมันเลย
The consultant kept me forever. It was horrible.คนให้คำปรึกษากักตัวฉันไว้ มันแย่มาก ๆ
You cannot legally keep her with you.ตามกฏหมายคุณกักตัวเธอไว้ไม่ได้
Suddenly, I'm beginning to miss detention with Miss Darbus.อยู่เจอครูดาร์บัสกักตัวยังจะดีกว่า
To a detention center in Queens.ไปศูนย์กักตัวที่ควีนส์.
I was in detention... when I first arrived, for five months.ฉันเคยอยู่ที่ศูนย์กักตัว... ตอนมาที่นี้ครั้งแรก, อยู่ยาวถึงห้าเดือน.
Sir, that detainee has been moved.คุณครับ, ผู้โดนกักตัวได้ถูกย้ายไปแล้ว
He's being held in a detention center.ตอนนี้เขาอยู่ที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าว.
I just want to see the place where they're holding him.ฉันแค่อยากไปดูสถานที่ ที่เขากักตัวลูกชายฉันเอาไว้.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กักตัว
Back to top