ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กะเทาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กะเทาะ*, -กะเทาะ-

กะเทาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเทาะ (v.) peel off See also: flake off, come off Syn. ลอก, ล่อน
กะเทาะ (v.) shell See also: scale, flake off, crack, strip, come off Syn. กะเทาะ
กะเทาะ (v.) crack See also: peel off, flake off, come off Syn. ล่อนหลุด, ลอก
กะเทาะ (v.) shell See also: husk Syn. กะเทาะเปลือก
กะเทาะเปลือก (v.) shell See also: husk
English-Thai: HOPE Dictionary
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
hominyn. ข้าวกะเทาะเปลือกออก
peel(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลาะกะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า vi. (เปลือก) ลอกออกมา,หลุด n. เปลือก, See also: peelable adj. peeler n., Syn. skin,layer,pare,hull,husk
peeling(พีล'ลิง) n. การปอก,การเลาะ,การกะเทาะ,สิ่งที่ถูกปลอกเปลือก
English-Thai: Nontri Dictionary
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
crack(vt) กะเทาะ,ทำให้แตก
cracker(n) ขนมปังกรอบ,เครื่องกะเทาะ,ประทัด
nutcracker(n) เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crack (vi.) กะเทาะออก
crack (vt.) ทำให้กะเทาะออก
nutcracker (n.) ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว
nutcrackers (n.) ที่บีบหรือกะเทาะเปลือกถั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crack that thick skull open like a walnut?กะเทาะกะโหลกหนาๆ ให้เหมือนกะเทาะเปลือกวอลนัท
I don't botch the cementing off and let water in the hole and ruin the whole lease.ผมไม่ทำปูนกะเทาะ ปล่อยให้น้ำซึมในบ่อ และเสียสัญญาไปเปล่าๆ
Huh, my nutcracker.โอ้ว เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้ของฉัน
Go crack some nuts.เอาไปกะเทาะปีกะจู๋ที่ไหนก็ไปเถอะ
20 years of marriage and she misses the nutcracker.20ปีของการแต่งงาน และเธอคิดถึงกะเทาะเปลือกผลไม้
He's real enough to blow this thing wide open.จริงขนาดกะเทาะความจริงได้หมดเปลือกเลย
They're gonna get all your crackers.พวกเขากำลัง gonna ได้รับกะเทาะของคุณทั้งหมด
No, of course not. No, I wanted to open it.เปล่าๆ ฉันจะกะเทาะที่ใส่กุญแจ
Eeny, meeny, miny, moe. Which one of you is gonna go?จ้ำจี้มะเขือเปาะ กะเทาะหน้าคนไหนดีนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กะเทาะ
Back to top