ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้าเผชิญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้าเผชิญ*, -กล้าเผชิญ-

กล้าเผชิญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าเผชิญ (v.) brave See also: confront, dare Syn. กล้าหาญ, กล้า Ops. ขี้ขลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
face out (phrv.) กล้าเผชิญกับ See also: จัดการกับ (อย่างกล้าหาญ)
in-your-face (sl.) กล้าเผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We come up against all kinds of fires in our lives and when we test ourselves and face our fears, we usually don't get burned.ใช่จ้ะ คนเราก็เหมือนต้องเผชิญกับ เรื่องที่หนักหนาผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา และเมื่อเราผ่านการทดสอบ กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวของเรา เราก็มักจะผ่านพ้นมาได้โดยไม่เป็นอะไรเสมอ
I can't face you anymore.ฉันไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณอีก.
And you kick that bastard as hard as you can right in the teeth.และจัดการกับไอ้พวกชาติชั่วเท่าที่นายทำได้ อยู่อย่างกล้าเผชิญหน้ากับมัน
But the truth is, I couldn't face it.แต่ความจริงคือ ผมไม่กล้าเผชิญกับมัน
Why would you confront me about it?ทำไมคุณถึงกล้าเผชิญหน้ากับฉัน...
W dare you?เรากล้าเผชิญหน้ากับคุณ?
Even without conscious effort, I should encounter the people I should meet.แม้ไม่ต้องพยายามรู้สึก\ หนูควรจะกล้าเผชิญผู้คนที่ฉันควรพบ
Really, I can't even face the President, I'm so embarrassed!จริงๆนะ ฉันไม่กล้าเผชิญหน้ากับท่านประธานเลย ฉันอายมาก
You couldn't even stand up to your father, could you?เจ้ายังไม่กล้าเผชิญหน้าพ่อเจ้าเลย จริงมั้ย?
At least Felicia had the guts to hate me to my face. You hid it.อย่างน้อยเฟลิเซียก็ยังกล้าเผชิญหน้ากับผมตรงๆ แต่คุณไม่
You've just got to face a coward down.แค่ต้องกล้าเผชิญกับพวกขี้ขลาดก็แค่นั้น
I just can't bring myself to tell him.ฉันแค่ไม่กล้าเผชิญหน้าพูดกับเขา
Or for her to face her father in some way?หรือให้เธอกล้าเผชิญหน้ากับพ่อ
So I can't confront him.ฉันไม่กล้าเผชิญหน้าเขาหรอก
I don't think you should jeopardize Ray's circumstances... just because you're afraid to face your own demons.แกไม่ควรทำลายโอกาสของเรย์ เพราะไม่กล้าเผชิญอดีต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้าเผชิญ
Back to top