ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลางทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลางทาง*, -กลางทาง-

กลางทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลางทาง (adv.) on the way See also: in between, midway, halfway Syn. ระหว่างทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
hijack(ไฮ'แจค) v. ปล้น,บีบบังคับ,ปล้นกลางทาง, Syn. highjac, See also: hijacker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
hijack(vt) จี้(เครื่องบิน),ปล้นกลางทาง,หักหลัง
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
midway(adj,adv) กลางทาง,ครึ่งทาง,กึ่งกลาง,ตรงกลาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
midway (adj.) กลางทาง See also: ครึ่งทาง Syn. halfway, intermediate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't take the chance of running dry in the middle of nowhere.เราไม่ควรเสี่ยงไปน้ำมันหมดกลางทาง
What your hopes and your dreams are that got lost along the way while I was thinking about myself.สิ่งที่คุณหวัง และสิ่งที่คุณฝันที่มันตกหล่นกลางทาง ตอนผมคิดถึงแต่ตัวเอง
The boat conked out halfway there. It was a nightmare.เรือเสียกลางทางน่ะ ยังกับฝันร้าย
I know your secret You guys ate one on the wayฉันรู้น่า พวกเธอกินตอนอยู่กลางทางกล่องหนึ่ง
Long long time ago, a baby fell from the skies, like this, but a stork happened to save him in mid-air.เมื่อนานมาแล้ว มีเด็กทารกตกลงมาจากท้องฟ้า แบบนี้... แต่ว่านกกระสาเข้าไปรับได้ตรงกลางทาง
You'll find them on the road to Bisbee.แกจะได้มันคืน จะทิ้งไว้ให้กลางทางไป บิสบี
And drop me off on the way, huh?แล้วก็ปล่อยชั้นลงกลางทางน่ะ
"Bamboo-leaved Oak" Found in central southern Honshu, Shikoku and Kyushu. Also in southern North Korea. Normally grows in mountainous regions."โอ๊กใบไผ่" พบในถาคกลางทางใต้ของฮอนชู ชิโคคุและคิวชู และภาคใต้ของเกาหลีเหนือ มักพบในบริเวณที่ราบสูง มีผลของโอ๊ก
I'm not just going to skip out on my buddies.ฉันจะไม่ทอดทิ้งเพื่อนๆของฉันกลางทาง
It should be halfway between the two of you.น่าจะอยู่กลางทางระหว่างท่านทั้งสองพอดี
Northern isle, northbound platform. 10:30 sharp.เกาะกลางทางเหนือ ชานชาลาสายเหนือ 10 โมงครึ่ง
Don't fuck with me... or I'll leave you standing in the middle of nowhere... with nothing but your ass to sell to get back here.อย่ามาจุ้นจ้านกับผม ไม่งั้นผมจะทิ้งคุณไว้กลางทาง ไม่เหลืออะไรจนคุณต้องขายตัว เพื่อจะได้กลับมาที่...
You're right in the middle of the hallway!คุณอยู่กลางทางเดินเลย!
You know, maybe they're late, maybe they got a flat tire.เขาอาจมาช้า หรือยางรถอาจจะรั่วกลางทาง
Then we'll meet in the middle after we're done.งั้นเสร็จแล้วมาพบกันกลางทาง.
Quit on me now, I promise you I’ll leave you out here.เดินตามผมให้ทัน สัญญาเลยว่าจะไม่ทิ้งคุณ เอาไว้กลางทาง
If you keep stalling, I'll have to torture you.ถ้านายหยุดกลางทางฉันคงจะต้องลงโทษแก
It's the halfway point. There's 136 steps left to the shed.มันคือจุดกลางทาง อีก 136 ก้าวถึงกระท่อม
No, actually, it was 15 steps east of the half-point tree, which is 136 steps from the main road.ไปทางตะวันออก 15 ก้าว จากต้นไม้กลางทาง
Yes, but there are two broken down cars near the ski slope, and on the lower side there are also two cars waiting.ครับ แต่มีสองคันเสียอยู่กลางทาง ส่วนอีกสองคันกำลังมาอยู่ครับ
We're in the middle of the highway.พวกเราอยู่กลางทางหลวงนะ
I lost you in the middle of the chase, so Min Woo came.แต่ว่าคลาดกับคุณกลางทาง ก็เลยตามมินวูมา
Honey, you want some food for the road?ลูกรัด ลูกต้องเอาข้าวไปกินกลางทาง
I just left him there in the middle of nowhere.ฉันก็เลยทิ้งเค้าไว้กลางทางนั่นแหละ
Why couldn't it break down when I'm on my way to, say,ทำไมมันจะพังตอนอยู่กลางทาง
Actually, can we just make one stop along the way?เราแวะกลางทางหน่อยได้ไหม?
We'll stop him about halfway down. Over.เราจะสกัดมันตรงกลางทาง, เปลี่ยน
The Garuda is on the move and I'm pretty sure that I'm directly in its path.การูด้ากำลังจะมา และฉันมั่นใจ ว่าฉันอยู่กลางทางของมัน
Or did they send you to row me out and dump me halfway in the sea?นี่พวกมันส่งเจ้ามาให้พายเรือพาข้าออกไป แล้วโยนข้าทิ้งกลางทางในทะเลหรือไร
They would have just left him in the middle of the street.พวกนั้นควรจะทิ้งเขาไว้ ที่กลางทางสิ
There'll be a guard halfway down the hall.จะมียามเฝ้าอยู่ ตรงกลางทางเดิน
Must have been when I fell by the tracks.สงสัยจะลืมทิ้งไว้กลางทาง
In the privacy of your own home, away from prying eyes, unlike you, who went all hunter in the middle of a hallway.ห่างจากสายตาสอดรู้สอดเห็น ไม่เหมือนกับนายที่เคยออกไล่ล่า ในตรงกลางทางเดิน
You all should think of it as a way station.คุณทุกคนควรจะคิดว่ามันเป็น ที่พักกลางทาง
Kind of a home between homes. Watch yourselves.บ้านกลางทาง ระวังตัวหน่อย
You get to fly to another planet, but you'll die along the way.ให้โอกาสบินไปดาวดวงใหม่ แต่ดันให้ตายกลางทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลางทาง
Back to top