ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระท่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระท่อม*, -กระท่อม-

กระท่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระท่อม (n.) Mitragyna speciosa Syn. อีถ่าง
กระท่อม (n.) hut See also: shed, hovel, shack, shanty, cottage Syn. กระต๊อบ
กระท้อมกระแท้ม (adj.) small See also: insignificant, little Syn. เล็กๆ น้อยๆ, ไม่ใหญ่โต
English-Thai: HOPE Dictionary
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
chalet(เ?เล') n. กระท่อมไม้ของคนเลี้ยง
cot(คอท) n. เปล,เตียงเล็ก,เตียงผ้าใบ,เตียงโยง,กระท่อม,คอก,กรง,ปลอกหุ้ม,ถุงนิ้วมือ, Syn. portable bed
cote(โคท) n. คอก,เล้า,กรง,กระท่อม,บ้านเล็ก ๆ
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
cottier(คอท'เทียร์) n. ผู้อยู่กระท่อม
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
igloo(อิก'ลู) n. กระท่อมน้ำแข็งหลังคากลมของชาวเอสกิโม
iglu(อิก'ลู) n. กระท่อมน้ำแข็งหลังคากลมของชาวเอสกิโม
lodge(ลอดจฺ) n. กระท่อม,บ้านพักในป่า,บ้านเล็ก ๆ ,บ้านเล็กของคนเฝ้าประตูที่อยู่ใกล้รั้ว,โรงแรม,สาขาของสมาคมลับ,บ้านอินเดียแดง,ถ้ำของสัตว์,โพรงที่สัตว์อยู่. vi.,vt. มีถิ่นที่อยู่,พำนัก,เป็นที่พำนัก,ให้อยู่,ใส่,รับรอง,นำสู่,มอบ,เสนอ -S...
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
shanty(แชน'ที) n. กระท่อมที่สร้างขึ้นอย่าง
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
wigwam(วิก'แวม,วิก'วอม) n. กระท่อมอินเดียนแดงในอเมริกาที่เป็นหลังคากลมหรือวงรี
English-Thai: Nontri Dictionary
cabin(n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน
cot(n) เตียงเล็ก,เปล,เตียงนอน,เตียงผ้าใบ,กระท่อม,กรง
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
cottage(n) กระต๊อบ,กระท่อม
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
farmhouse(n) บ้านไร่,บ้านนา,กระท่อมปลายนา,โรงนา
hut(n) กระท่อม,กระต๊อบ,กุฏิ
hutch(n) เล้ากระต่าย,กระท่อม,กรง,รังสัตว์,ลัง
igloo(n) กระท่อมของชาวเอสกิโม
lodge(n) ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พัก,บ้าน,เคหสถาน,หอ,กระท่อม
shack(n) กระต๊อบ,กระท่อม,เพิง
shanty(n) กระต๊อบ,กระท่อม,บ้านโกโรโกโส
shed(n) เพิง,โรงนา,กระท่อม,กระต๊อบ
wigwam(n) กระท่อมชาวอินเดียนแดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cabin (n.) กระท่อม See also: บ้านพักในป่า, ที่พักเวลาออกล่าสัตว์ Syn. hut, cottage
cottage (n.) กระท่อม Syn. bungalow
hut (n.) กระท่อม See also: กระต๊อบ
lodge (n.) กระท่อม See also: บ้านพักในป่า, ที่พักเวลาออกล่าสัตว์ Syn. cabin, hut, cottage
shack (n.) กระท่อม See also: เพิง Syn. hut, shed, shanty
wigwam (n.) กระท่อมของอินเดียนแดงทางตะวันออกของอเมริกา
shanty (n.) กระท่อมที่สร้างหยาบๆ See also: ห้องโกโรโกโส Syn. dump, shack, hovel, slum
bothy (n.) กระท่อมบนภูเขาในสก็อตแลนด์
hutch (n.) กระท่อมเล็กๆ
chalet (n.) กระท่อมเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา
cottager (n.) ผู้ที่มาพักผ่อนอยู่ในกระท่อม
hut (vt.) เข้าพักในกระท่อม See also: เข้าอาศัยในกระท่อม
weed (sl.) ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dearร้อนที่เราสามารถเช่า กระท่อม ในไอล์ออฟไวท์ถ้ามันไม่ได้คือแพง เกินไป
Like the woods, cabins, campfires, hiking.เหมือนกับป่า กระท่อม แคมป์ไฟ เดินป่า
I searched every village, every cottage, but I couldn't find you.ฉันค้นทุกหมู่บ้าน ทุก ๆ กระท่อม แต่ก็ไม่พบเธอ
Cabin? Oh, that sounds... rustic.กระท่อม ฟังดูเรียบง่ายจัง
The cabin? Where she is?กระท่อม เธออยู่ที่ไหนกัน
Rufus' cabin, then?กระท่อมของรูฟัสเหรอ?
Our cottage burned down while he was gone and my mother with it.กระท่อมของเราถูกเผาพร้อมแม่ข้า ตอนที่เขาไม่อยู่
The cottage must've been built on top of it.กระท่อมคงจะถูกสร้างอยู่บนนี้
The old smith cabin?กระท่อมช่างเหล็กหลังเก่าเหรอ
"a peaceful cottage surroundedกระท่อมที่สงบสุข แวดล้อม
Their cabin's a couple of miles from here.กระท่อมที่เธออยู่ห่างจากนี่ไม่ถึงไมล์
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ
This cabin is my lab, where I do weird experiments on people.กระท่อมนี้คือห้องแล็บ ที่ฉันเอาไว้ทำการทดลองประหลาดๆกับผู้คน
Crack shacks at Siesta Hills, the Indigo, the Crystal Palace, go-kart joint on Copper Ave.กระท่อมผุๆที่เซียสต้า ฮิลส์ อินดิโก้ คริสตัล พาเลส ศูนย์รวมรถโกคาร์ทที่ถนนคูเปอร์
His cabin might have stuff we can use.กระท่อมมันน่าจะมีของใช้ที่เป็นประโยชน์อยู่
Cabin reeks of sulfur.กระท่อมมีกลิ่นกำมะถัน
I got a call. There's a problem with the cabin.กระท่อมมีปัญหานิดหน่อย เขาเลยโทรมายกเลิก
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ
A secret cabin in the middle of the everglades --กระท่อมลับกลางเอเวอร์เกลด
If the glove fits... a secret cabin in the middle of the everglades -- what more could a rededicated serial killer ask for?กระท่อมลับกลางเอเวอร์เกลด ฆาตรกรต่อเนื่องผู้ทุ่มเท จะขออะไรได้มากกว่านี้
A rustic cabin... my latest kill roasting on the fire... adorable children running around us as my love... rubs my tired feet.กระท่อมสุขสันต์ สัตว์ที่ข้าล่ามาได้ย่างไฟ ลูกๆ น่ารักวิ่งรอบตัวเรา ขณะเมียรัก...
It's a little shack that I'm gonna renovate, make some additions.กระท่อมหลังน้อย และผมจะปรับปรุงมัน ต่อเติมอีกสักหน่อย
This cabin has all the modern means I need.กระท่อมหลังนี้มีสิ่งของ ทันสมัยทุกอย่างตามที่ผมต้องการ
Shell Cottage, on the outskirts of Tinworth.กระท่อมเปลือกหอย มันอยู่บนขอบหน้าผาใกล้ทะเล
Chalet, I guess.กระท่อมเล็กๆ ฉันว่านะ
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
Why not? There was only a cottage down there and a strange man who...ทําไมละคะ ก็มีเเค่กระท่อมเเละชายเเปลกหน้า--
I was down at the cottage on the beach the other day.เมื่อวันก่อนฉันลงไปที่กระท่อมริมหาด
What did she use the cottage for?- แล้วหล่อนใช้กระท่อมไว้ทําอะไรคะ
Favell used to visit her here in this cottage.ฟาเวลเคยมาเยี่ยมหล่อนที่กระท่อมนี่
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ"
Because we caught him once, Rebecca and I, peering at us through the cottage window.- เพราะผมกับรีเบคคาจับมันได้ครั้งหนึ่ง กําลังเเอบถํ้ามองเราผ่านหน้าต่างของกระท่อม
Surely you haven't forgotten the good times she and I used to have down at the cottage on the beach.เธอคงไม่ลืมช่วงเวลาดีๆ ของฉันกับรีเบคคา ระหว่างที่อยู่ในกระท่อมนั้น
He had to sit down five times before he reached the shack.เขาจะต้องนั่งลงห้าครั้ง ก่อนที่เขาจะมาถึงกระท่อม
And the boy had slept late and then had come to the old man's shack... ... as he had come each morning while the old man was gone.และเด็กได้นอนหลับปลาย เดือนแล้วได้มา กับชายชรากระท่อมในขณะที่ เขาได้มา ทุกวันในขณะที่ชายชราก็ หายไป
Up the road in his shack, the old man was sleeping again.ขึ้นไปบนถนนในกระท่อมของ เขา ชายชรากำลังนอนหลับอีกครั้ง
Maybe he tried to burn it.- ไปที่กระท่อมฉัน ไปทำบ้าอะไร
For example, you strangle their chickens cop their rice, or barbecue their fucking hootch you say, "Sorry about that."อย่างเช่นตอนแกหักคอไก่ของมัน หรือขโมยข้าวมัน หรือเผากระท่อมมัน ค่อยบอกมันว่า"ขอโทษนะ"
These people were sleeping in their hootch.แต่นี่เขานอนอยู่ในกระท่อมนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระท่อม
Back to top