zoo

แปลว่า


n สวนสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: menagerie , terrarium
คำที่เกี่ยวข้อง: สวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชม

หมวดคำ