voiceless

แปลว่า


adj ไร้เสียง
ความหมายเหมือนกับ: speechless , mute
คำที่เกี่ยวข้อง: ใบ้ , ไม่พูด , ไม่ออกเสียง , ไม่มีถ้อยคำ , มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง
คำตรงข้าม: voiced
adj อโฆษะ (ทางภาษาศาสตร์)
คำที่เกี่ยวข้อง: ลักษณะเสียงที่ไม่ก้อง
คำตรงข้าม: voiced