tinge

แปลว่า


n สีที่ระบายอยู่เล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: shade
n จำนวนเล็กน้อย
vt แต้มสีจางๆ
ความหมายเหมือนกับ: tint
คำที่เกี่ยวข้อง: แต้มสี , ระบายสี , แต่งแต้มสี
vt ผสมลงไปเล็กน้อย