prerogative

แปลว่า


n สิทธิพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: privilege , advantage
คำที่เกี่ยวข้อง: อภิสิทธิ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top