possession

แปลว่า


n ความเป็นเจ้าของ
ความหมายเหมือนกับ: ownership , rights , proprietary
n สิ่งที่ครอบครองอยู่
ความหมายเหมือนกับ: personal property , real estate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง
n การครอบงำ
คำที่เกี่ยวข้อง: การควบคุม
n การครองบอล (กีฬา)