picnic

แปลว่า


n การไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน
ความหมายเหมือนกับ: party , cakewalk
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิกนิก , การไปปิกนิก
vi ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ไปปิกนิก

รูปภาพ


picnic การไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทานการไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top