palmistry

แปลว่า


n ศาสตร์แห่งการดูลายมือ
ความหมายเหมือนกับ: augury , prophecy
คำที่เกี่ยวข้อง: วิชาดูลายมือ , ศิลปะในการดูลายมือ