overhear

แปลว่า


vt ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: catch
คำที่เกี่ยวข้อง: บังเอิญได้ยิน

คำที่มี "overhear" ในคำ


overheard n กริยาช่องที่ 2 ของ overhearค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top