momentum

แปลว่า


n แรงผลักดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: แรงกระตุ้น
n ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
คำที่เกี่ยวข้อง: โมเมนตัม