microwave

แปลว่า


n คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ไมโครเวฟ
n เตาอบไมโครเวฟ
ความหมายเหมือนกับ: microwave oven
vt ทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ
ความหมายเหมือนกับ: nuke , bake

รูปภาพ


microwave เตาอบไมโครเวฟเตาอบไมโครเวฟ

หมวดคำ