messenger

แปลว่า


n คนแจ้งข่าว
ความหมายเหมือนกับ: carrier , deliverer , envoy
คำที่เกี่ยวข้อง: คนส่งข่าว , ผู้ส่งสาร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top